UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

Certified Integrated Risk Advisor | 2018-2019 

Inleiding

Op verantwoorde wijze risicomanagement vraagstukken behandelen (zowel de financiële als de niet financiële risico’s) vraagt van de risk of compliance professional dat hij of zij op  integrale en holistische wijze vooruitkijkt en denkt (forward thinking mindset) als sparring partner van de business, directie en/of RvC.

Doelgroep

De Registeropleiding Integrated Risk Advisor is bestemd voor de risk of compliance professional die zich wil ontwikkelen tot een integrated risk advisor of die deze rol van integrated risk advisor ambieert. Een integrated risk advisor beschikt over een forward thinking mindset, is breed en de sparring partner van business, directie en/of RvC. Deze advisor heeft een integraal beeld en voldoende kennis van de verschillende financiële en niet financiële risico’s verbonden aan de activiteiten en de strategie van de onderneming en is in staat om de business, directie en/of RvC te ondersteunen en adviseren en te challengen. Een integrated risk advisor is daarnaast ook in staat om boven de materie uit te stijgen en te bezien wat de impact is van de voorstellen en de besluiten van de ene business op de volledige organisatie vanuit een risk perspectief. Banken en verzekeraars hebben een steeds grotere behoefte aan dergelijke integrated risk advisors.

Doelstelling

Na het met goed gevolg afronden van de Registeropleiding Integrated Risk Advisor is de deelnemer in staat zelfstandig voor zijn bank of verzekeraar de risicomanagement vraagstukken te behandelen (zowel de financiële als de niet financiële risico’s) op een integrale en holistische wijze, vooruitkijkend en denkend (forward thinking mindset) als sparring partner van de business, directie en/of RvC.

Een integrated risk advisor vormt de brug tussen enerzijds de eerste lijn bestuurder of manager die er verantwoordelijk voor is dat alle risico’s worden meegenomen in de besluitvorming en anderzijds de tweede lijn specialisten die zich binnen een bank of verzekeraar hebben toegelegd op het beheersen van een specifiek risico zoals het integriteitsrisico of kredietrisico.

 

Startdatum

9 november 2018

 

 

Kerngegevens


Vorm
Postacademisch
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
November

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen