Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Herziene WWFT - Nieuwe antiwitwasrichtlijn

Permanente Educatie Financieel Recht

Inschrijven

 

Inleiding

De WWFT is per 25 juli 2018 ingrijpend gewijzigd. Vandaar dat we een extra PE programma aanbieden over deze herziene WWFT. We gaan in op actuele vragen zoals

 • Online klant worden en de problematiek van het klantonderzoek (met name identificatie en verificatie);
 • Nieuwe DNB leidraden?;
 • Politiek prominente personen (PEP): uitbreiding naar binnenlandse PEP’s en de hieraan gelieerde personen zoals familie en zakenrelaties – hoe om te gaan met deze complexiteit.


Aanleiding en doelstellingen

Nieuw: Vierde en vijfde antiwitwasrichtlijn en de Guidelines van EBA, de komende EC Verordeningen en de komende DNB leidraad
De WWFT is per 25 juli 2018 ingrijpend gewijzigd als gevolg van de invoering van de vierde antiwitwasrichtlijn. Deze wijzigingen hebben impact op de wijze waarop de bedrijfsvoering moet worden ingericht en het cliëntonderzoek moet worden uitgevoerd. We spelen in op deze wijzigingen en belichten we mogelijke uitwerkingen van de nieuwe normen en bieden we handvatten voor het uitvoeren van het cliëntonderzoek. Het Europees regelgevend kader voor de WWFT is continu in beweging. Zo is onlangs de vijfde antiwitwasrichtlijn van 30 mei jl. gepubliceerd. Deze richtlijn breidt de reikwijdte uit tot bepaalde handelaren in virtuele valuta’s en aanbieders van bewaarportemonnees en moet uiterlijk op 10 januari 2020 in de nationale wetgeving zijn verwerkt.    

Inhoud

Op basis van integriteits-, antiterrorisme- en antiwitwaswetgeving (Sanctiewet, WWFT, Wft, systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA)) wordt van financiële ondernemingen verwacht dat zij hun klant kennen. Deze wetgeving kent steeds strakkere kaders. De herziene WWFT speelt hierin een grote rol. In onze programma’s belichten we ook de impact van de nieuwe Guidelines van het Joint Committee (JC/2017/37 en JC/GL/2017/16) betreffende vereenvoudigd en verscherpt cliëntenonderzoek en de factoren die kredietinstellingen en financiële instellingen in overweging dienen te nemen op dit terrein voor de interne governance van een bank en voor het AML/FT gerelateerde integriteitsrisico management.

De aanpassingen die de gewijzigde antiwitwasrichtlijn met zich brengt (geïmplementeerd in WWFT), komen uitgebreid aan bod. We belichten daarbij ook de samenhang van de WWFT met de Wft en de SIRA en verder met de AVG.

We bieden achtergrond, structuur, handvatten op basis van casuïstiek om mee aan de slag te gaan bij de ontwikkeling van beleid en voor de doorvertaling in de dagelijkse praktijk.

Tegen deze achtergrond worden de volgende onderwerpen behandeld afgestemd op de desbetreffende doelgroep. Voor bestuurders bijvoorbeeld is het vooral interessant om in te zien hoezeer het klantonderzoek door de nieuwe WWFT wordt uitgebreid en welke structurele uitdagingen dit met zich meebrengt. Voor commercieel managers gaat het dan juist weer vooral om de praktische toepassing van het klantonderzoek en hoe om te gaan met PEPs en UBOs. De bankjuristen zullen een groot deel van deze cursus al eens in-house gehad, maar het desbetreffende programma biedt voor hun ook toegevoegde waarde gezien het vraagstuk van ‘online klant worden’ en de problematiek van het klantonderzoek. Voor Compliance is de leergang die wij voor ogen hebben en waarin alle onderwerpen uitgebreid aan bod komen een must.  

De onderwerpen zijn:

 • Nieuwe wetgeving: herziene WWFT en de bijbehorende AMvB’s;
 • Nieuwe EBA Guidelines;
 • Nieuwe DNB leidraden?;
 • De nieuwe UBO-definitie en het UBO-register dat er komt naar verwachting in de loop van 2019 in verband met de wijzigingen van de antiwitwasrichtlijn: hoe zien die er uit en wat moet ik doen?;
 • Wie is cliënt voor de WWFT?;
 • 'Online klant worden' en de problematiek van het klantonderzoek (met name identificatie en verificatie);
 • Identificatie en verificatie van Nederlandse en buitenlandse (rechts)personen;
 • Trust, fonds voor gemene rekening en kerkgenootschappen in relatie tot de UBO;
 • Politiek prominente personen (PEP): uitbreiding naar binnenlandse PEP’s en de hieraan gelieerde personen zoals familie en zakenrelaties;
 • Verschillende soorten cliëntenonderzoek: met name aandacht voor de wijziging met betrekking tot het vereenvoudigd cliëntonderzoek;
 • Melden van ongebruikelijke transacties: wanneer en hoe?;
 • De governance van WWFT;
 • Samenloop met AVG.

Docenten

 • mr. Dick Alblas, advocaat bij van Ardenne & Crince le Roy Advocaten
 • drs. Cees Rensen, senior policy advisor DNB

PE punten

6 (excl. toetsing)

8 (incl. toetsing)

Datum

18 oktober 2018

Tijd

12.30u tot 17.30u

Kosten

€ 400,- (excl. toetsing, incl. certificaat)

€ 500,- (incl. toetsing, incl. certificaat)

Locatie

Roeterseilandcampus - gebouw E
Roeterseilandcampus - gebouw E

Roetersstraat 11
1018 WB Amsterdam