Promovendi

Promotie-onderzoek aan de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen:

 • Naar een versterking van de compliance functie bij verzekeraars

  De centrale vraag in dit proefschrift gaat over welke competenties de compliance oficer dient te beschikken, zodat voldaan wordt aan de strekking van de Solvency II richtlijn.

  Lees verder
 • Effectieve samenwerking tussen de sleutelfuncties van Solvency II richtlijnverzekeraars

  De centrale vraag van dit proefschrift is: Onder welke voorwaarden is, gegeven de Solvency II richtlijn, sprake van effectieve samenwerking tussen de sleutelfuncties van Nederlandse richtlijnverzekeraars?

  Lees verder
 • De coöperatieve verzekeraar in de wetgevings- en toezichtspraktijk

  De centrale vraag van dit proefschrift is of de financiële wetgeving en het daaruit voortvloeiende overheidstoezicht effectief zijn voor coöperatieve verzekeraars.

  Lees verder
 • De regulering van bancaire productontwikkelings- processen in praktijk

  ​De centrale vraag van dit proefschrift is of de recent ingevoerde Europese en Nederlandse financiële (toezicht)wetgeving waarmee de ontwikkeling en beoordeling van bancaire financiële producten wordt gereguleerd effectief is.

  Lees verder
 • Zorgplicht bij financiële dienstverlening

  Financiële instellingen hebben zorgplicht jegens hun klanten vanwege de asymmetrische informatiepositie van die twee partijen. Frank ’t Hart onderzoekt de drie fasen waarin financiële zorgplicht kan worden onderverdeeld: productontwikkeling, ...

  Lees verder