Didactisch concept

Universitair onderwijs is sterk gericht op onderzoek. Ook de Academie voor Bank en Verzekeringen maakt gebruik van onderzoek en verzorgt excellent onderwijs op academisch niveau.

Zij onderscheidt zich echter door tegelijkertijd de aandacht te richten op de praktijk. Het didactische concept bestaat uit een combinatie van praktijkopdrachten die voorafgaand aan de bijeenkomsten worden gemaakt (uitwerking toegespitst op de situatie van de deelnemer) en bijeenkomsten die nieuwe inzichten doen ontstaan, waardoor de uitwerkingen van de opdrachten kunnen worden aangescherpt. Binnen dit didactisch concept wordt een onderwerp breed en in de context van de organisatie van de deelnemer behandeld, zodat deze in zijn werk bij het formuleren of toetsen van het beleid bepaalde invalshoeken of ideeën niet over het hoofd ziet.

In dit didactisch concept wordt bovendien de aandacht gericht op de verschillende rollen en functies binnen een financiële onderneming. Hierdoor wordt de deelnemer in staat gesteld om het geheel te overzien en zich te verplaatsen in de wereld van de ander waarmee hij binnen de organisatie te maken heeft, zoals die van de bestuurder, commissaris, commercieel manager, compliance officer, risk officer, auditor en (interne en externe) toezichthouder. Daarnaast wordt actuele kennis en inzicht geboden, waardoor de deelnemer in staat wordt gesteld om te komen tot eigen onafhankelijke oordeelsvorming.

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

11 augustus 2016