Doelgroep en focus

De Academie voor Bank en Verzekeringen richt zich met onderwijs en onderzoek op advocaten, rechters, academisch geschoolde sleutelfunctionarissen (lees: de bestuurder, commissaris, lijnmanager, compliance officer, risk manager, auditor, legal officer, bedrijfsjurist enz.), accountants en (IT) consultants, die werkzaam zijn voor een financiële onderneming, in het bijzonder voor een bank of verzekeraar.

Door de nieuwe Europese en Nederlandse wet- en regelgeving is de inhoud van de genoemde functies zwaarder geworden. Van de functionaris wordt gevraagd gezag, onafhankelijkheid en professionaliteit uit te stralen. Tegelijkertijd moet actuele deskundigheid aantoonbaar en inzichtelijk zijn. Daarnaast wordt van de functionaris verwacht dat hij in staat is om binnen de financiële onderneming nauw samen te werken met de andere sleutelfunctionarissen en met de bestuurder.

Dwarsverbanden

Vraagstukken op het terrein van bedrijfsvoering, compliance, risk, audit en recht dienen daarom ook vanuit het perspectief van de ander bekeken te worden. Met andere woorden: de sleutelfunctionaris dient zich te verplaatsen in de belevingswereld van de andere sleutelfunctionarissen en van de bestuurder. Vraagstukken en actuele kwesties moeten dus integraal en breed, interdisciplinair en met een open blik voor wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen benaderd worden. Iedere sleutelfunctionaris moet dus in staat zijn dwarsverbanden te leggen.

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

13 februari 2018