Examenreglement

Voor elke opleiding waar een examen is verbonden, geldt een apart examenreglement.

Dit examenreglement vindt u in de desbetreffende cursusbeschrijving.

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

11 augustus 2016