Klachtenregeling

 

Klachten kunnen per e-mail worden ingediend bij:

Irène Vlaardingerbroek MA, programmamanager van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

(E: i.e.vlaardingerbroek@uva.nl)
 

  • De ontvangst van uw klacht wordt binnen 2 werkdagen per e-mail bevestigd.
  • De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de directeur van de UvA Academie, prof. dr. R.J. (Rob) Schotsman. Uiteraard streven wij ernaar uw klacht tot volle tevredenheid af te handelen
  • Binnen 2 weken kunt u een mondelinge en daarna schriftelijke reactie per e-mail op uw klacht verwachten.
  • Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan binnen 2 weken in kennis gesteld. Het uitstel zal worden  toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel verwacht wordt.
  • Allen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw klacht, gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens.

 

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

1 september 2017