Missie en ambitie

Wij committeren ons als opleider en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeker om bij te dragen aan de ontwikkeling van managers en professionals, zodat zij nog beter in staat zijn om een financiële onderneming te besturen, financiële diensten te verlenen en het beleid van een financiële onderneming te toetsen.

Het doel van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen is om het vakgebied bank- en verzekeringsleer op een hoger niveau te tillen en hiervoor een stevig fundament in Nederland te leggen.

Hiervoor is actueel onderwijs op het gebied van wet- en regelgeving onontbeerlijk. Dit alles kan gerealiseerd worden door de brede, integrale en holistische aanpak die wij voorstaan. Effectieve samenwerking tussen sleutelfunctionarissen wordt hierdoor sterk bevorderd.

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

11 augustus 2016