Positionering

Positionering van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen en van haar kopopleidingen en permanent educatieprogramma’s.

Positionering van de opleidingen

De UvA Academie voor Bank en Verzekeringen speelt een toonaangevende rol en loopt voorop in de vak-ontwikkeling vóór en met sleutelfunctionarissen uit de financiële sector en met prominenten uit de wetenschap. De UvA Academie is leidend in ideeënvorming en visieontwikkeling. Zij biedt opleidingen en permanente educatieprogramma’s aan binnen de UvA en het NIBE-SVV op postacademisch niveau. In het opleidingsaanbod van de UvA nemen de  opleidingen van de Academie voor Bank en Verzekeringen  een prominente positie in. 

De UvA levert via haar Executive Programs bedrijfskundigen in het verzekeringsbedrijf, accountants, actuarissen en auditors af. De UvA Academie voor Bank en Verzekeringen leidt hierna de beste bedrijfskundigen, accountants, actuarissen,  auditors,  juristen, economen,  en andere deelnemers met academisch werk- en denkniveau op tot sleutelfunctionarissen die beschikken over permanent actuele, diepgaande, relevante en toepasbare kennis, inzicht en vaardigheden en werkzaam zijn voor een bank, verzekeraar of andere financiële onderneming.

De UvA Academie voor Bank en Verzekeringen kan de opleidingen aanbieden door haar unieke branche-specifieke kennis. Deze komt voort uit de combinatie van de kennis van NIBE-SVV en van de Adviesraad Financieel Recht en Managementvraagstukken van de Financiële Sector, die door NIBE-SVV en de Stichting Leerstoel Financiële Dienstverlening is opgericht. Deze brede en onafhankelijke adviesraad adviseert over de inhoud van de opleidingen en over de onderzoeksvraagstukken. Alle opleidingen van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen hebben dus naast een (post)academisch karakter ook een sectorspecifieke inbedding. Hierdoor zijn de opleidingen zeer relevant voor betreffende sector.

Voorbeelden

Een Registeraccountant heeft vier jaar geleden de Postmaster Accountancy van de UvA gevolgd. Inmiddels is hij als sleutelfunctionaris werkzaam voor een bank en wil zich graag verbreden en verdiepen door middel van de kortlopende opleidingen van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen. Dit is mogelijke door de opleiding Beleid financiële dienstverlening van de Europese Unie en de Europese Commissie te volgen. Docent van deze opleiding is dr. Michel Heijdra (ass. prof. UvA en plaatsvervangend directeur financiële markten van het ministerie van Financiën).

Een productmanager werkzaam voor een verzekeraar heeft drie jaar geleden de UvA Master Verzekeringskunde met goed gevolg afgelegd. Zij wil Permanente Educatie programma’s volgen om actueel te blijven en haar kennis op te frissen en doet daarbij een beroep op de programma’s van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen. Allereerst schrijft zij zich in voor het programma Reclameregels voor marketeers, productontwikkelaars en communicatieadviseurs. Docenten van deze opleiding zijn prof. dr. Rob Schotsman (hoogleraar financieel recht UvA) en Mr. Maud du Marchie Sarvaas (bedrijfsjurist SNS).

Een actuaris staat ingeschreven in het AAG-register sinds hij de Amsterdam Executive Programme Actuarial Science (AEMAS) met goed gevolg heeft afgelegd. Hij wil zich oriënteren op het vakgebied financieel recht en de impact van het financieel toezichtsrecht op zijn werk en schrijft zich daarom in voor de leergang Wft Essentials van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen. Daarnaast volgt hij bij de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen aanvullende specialisatiemodules:

  • - Beleggingsbeleid van verzekeraars met als docenten drs. Pieter Bouwknegt AAG (universitair docent UvA en actuaris NN) en Prof. dr. Michel Vellekoop (hoogleraar financiële economie UvA); en
  • - Solvency II: actualiteiten en eerste evaluaties met als docent prof. dr. Roger Laeven (hoogleraar UvA Risk & Insurance).

Een juriste met grote kennis en ervaring van het financieel recht heeft drie jaar geleden the Amsterdam MBA gevolgd en is thans hoofd juridische zaken van een bank. Zij volgt daarom de PE financieel recht van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen.

Op het moment wordt er door de UvA Academie erkenning aangevraagd bij de NBA, NOvA en AAG om ook officieel PE punten te kunnen toekennen aan de opleidingen die bestemd zijn voor accountants, advocaten resp. actuarissen.

Positionering van het toegepaste onderzoek

De UvA kent een aantal inhoudelijk aanpalende onderzoeksinstituten waaronder:

  • Amsterdam Centre of Law and Economics (ACLE)
  • Centrum voor Financieel Recht (CFR)
  • Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS)
  • Amsterdam Center for Corporate Finance (ACCF)

De kern van ACLE, CFR, ACIS, en ACCF wordt gevormd door onderzoek. De UvA Academie voor Bank en Verzekeringen onderscheidt zich van de genoemde instituten, doordat zij in essentie een opleidingsinstituut is. Dit neemt echter niet weg dat er binnen de UvA Academie op specifieke terreinen ook onderzoek wordt verricht door promovendi. Deze onderzoeken richten zich met name op voor de doelgroep relevante thema’s.

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

19 augustus 2016