Samenwerking

Opleidingen van de UvA Academie komen in samenwerking met anderen tot stand.

Adviesraad

Hier noemen wij allereerst de Adviesraad financieel recht en managementvraagstukken die ons adviseert over de Registeropleiding financieel recht en de Permanente educatie financieel recht.

Platform bankiersschap

Met een aantal bankbestuurders geven wij invulling aan het bankiersschap tot uitdrukking komend in de Bankiersopleiding en de Bankierslezing.

Platform juridische dienstverlening

Via een door ons nieuw opgezet platform juridische dienstverlening willen wij samen met rechtsbijstandverzekeraars de kwaliteit van de juridische dienstverlening bevorderen.

 

 

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

21 augustus 2017