Compliance Risk AdvisorAchtergrond

Compliance is nagaan of afgesproken regels worden nagekomen. Dat veronderstelt regels in een context die vaststaat. Maar die context staat helemaal niet vast. Er is sprake van een regulatory risk. Een enorme opeenstapeling aan regels en aanbevelingen van nationale en internationale Standard Boards, wetgevers en toezichthouders bepalen het beeld Dit levert niet zelden een over/ineffectieve/contaproductieve/inconsistente regulering en toezicht op. Daarmee is de regelgeving zelf een risico geworden en vormt compliance een onderdeel van risk.

Tegen deze achtergrond wordt bij een aantal vooraanstaande banken en verzekeraars de compliance functie anders uitgewerkt dan tot nu toe gebruikelijk was. Gevraagd worden compliance officers die:

  • proactief zijn;
  • het morele kompas bewaken, daarbij rekening houdend met potentiële issues in de toekomst en in staat zijn om in multidisciplinaire teams samen te werken met de business;
  • breed inzetbaar zijn;
  • niet alleen uitstekende adviseurs zijn maar ook fungeren als autoriteit die ingrijpt waar noodzakelijk; en
  • met een externe focus (vooruit) kijken naar sociale trends en issues, hierbij rekening houdend met stakeholders en maatschappij.

 

Cursusbeschrijving

In de leergang Compliance Risk Advisor die samen met een aantal marktpartijen wordt onwikkeld, staan we uitvoerig stil bij de volgende onderwerpen en vraagstukken:

  • Werkprocessen en de achtergronden, doelstelling en logica van de wetgeving die aan deze werkprocessen ten grondslag ligt;
  • Nieuwe wet- en regelgeving die moet worden geeïmplementeerd;
  • Voorkeursstijlen en communicatiestijlen (draagvlak creëren, overtuigen, insprireren, omgaan met weerstanden); en
  • Trends en perspectieven (hoe interpreteren we het nieuws?, wat is voor ons van belang?).

 

Voor meer informatie

Neem contact op met Irène Vlaardingerbroek

(E: i.e.vlaardingerbroek@uva.nl)

M: 06-12066804

 

Kerngegevens


Vorm
Postacademisch
Voertaal
Nederlands, Engels

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen