Consolidatie en Uitbesteding bij Pensioeninstellingen 

De pensioensector in Nederland is één van de grootste ter wereld met een totaal opgebouwd vermogen van meer dan 1000 miljard euro. Het overgrote deel (ruim 80%) bestaat uit pensioenfondsen en verder uit pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI’s). Het pensioenfondsendeel is in de afgelopen decennia sterk geconsolideerd. Vrijwel alle pensioenfondsen hebben bovendien taken uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie en/of vermogensbeheerder. Consolidatie en uitbesteding spelen momenteel volop binnen de pensioensector. DNB let scherp op een juist verloop van de consolidatie- en uitbestedingsprocessen. De praktijk leert dat bestuurders van pensioenfondsen vaak te veel leunen op de deskundigheid van de uitbestedingspartners en derden en bij consolidatie te weinig aandacht hebben voor strategische vraagstukken.

Tijdens deze halfdaagse opleiding leert u, bestuurder of beleidsbepaler, waar u op moet letten bij het consolideren of uitbesteden. Daarin speelt de toekomstvraag een grote rol: hoe ziet ons pensioenstelsel er over 10 jaar uit?

U ontvangt een UvA-certificaat bij actieve deelname aan het programma en na het uitwerken van een praktijkopdracht.

Doelgroep

Pensioenfondsbestuurders, bestuurders van pensioenuitvoerders en andere pensioeninstellingen, beleidsbepalers, senior management, academisch niveau.

Doelstellingen

Na deze bijeenkomst heeft u:

 • kennis van het toezichtskader, nationale en EU wetgevingsontwikkelingen op het vlak van uitbesteding toegespitst op de governance en samenwerkingsmodellen;
 • inzicht hoe en op welke manier effectieve uitbesteding en consolidatie kan worden bereikt; en
 • handvatten om tot effectieve uit- of aanbesteding en consolidatie te komen en het beheersen van de risico’s die daarbij gemoeid zijn.

Inhoud

De onderwerpen die door de docent behandeld zullen worden, zijn:

 • Consolidatie
 • Het toezichtskader waarbinnen pensioenuitvoerders werkzaam zijn
 • De juridische aspecten van uitbesteding (toezichtskader Pw, Besluit Pw, Besluit FTK, IORP II, PPI/APF)
 • Functies die wel en/of niet kunnen worden uitbesteed
 • Verantwoordelijkheden
 • Visie op de te uitbesteden functies waaronder vermogensbeheer en control functies
 • Uitbestedingsrisico's
 • Uitbestedingsbeleid
 • DNB toezichtthema’s
 • Actuele ontwikkelingen binnen de EU

 

Status

Academische opleiding

Docenten

 • prof. dr. mr. H. (Hans) van Meerten, hoogleraar pensioenrecht Universiteit Utrecht, partner Westerbrink
 • O. (Onno) de Baan MSc, partner Westerbrink

Kosten

€ 400  (incl. lunch, koffie/thee, faciliteiten, beoordeling en certificaat)

Kerngegevens


Vorm
Kortlopend
Voertaal
Nederlands

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen