Externe evaluatie functioneren RvC en RvBAchtergrond

De UvA Academie voert regelmatig op verzoek een evaluatie uit van het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen (RvC) resp. van de Raad van Bestuur (RvB) van een bank of verzekeraar. Doel van de evaluatie is een kritische reflectie op het functioneren van de commissarissen resp. bestuurders. Periodieke evaluatie kan immers de kwaliteit van het functioneren van de RvC resp. RvB bevorderen en eraan bijdragen dat bij voorbereiding van de (her)benoeming van een commissaris of bestuurder de juiste keuzes worden gemaakt, ook in verband met de gepaste (diverse) samenstelling van de RvC resp. de RvB.

Beschrijving

De evaluatie vindt plaats door middel van een externe onafhankelijke adviseur. Iedere commissaris of bestuurder moet zich tijdens de evaluatie in vertrouwen kunnen uitspreken. Een goede evaluatie houdt in ieder geval in dat commissarissen of bestuurders met elkaar delen wat zij onder goed toezicht of goed bestuur verstaan en wat nu eigenlijk de rol van de toezichthouders is, ook in relatie tot de externe toezichthouder, de RvB en sleutelfuncties binnen de bank of verzekeraar. Als immers de vraag wordt beantwoord wat onder goed toezicht of goed bestuur moet worden verstaan, kan vervolgens worden gereflecteerd op het eigen functioneren. Evaluatie zou er uiteindelijk aan bij moeten dragen dat het functioneren in de toekomst wordt verbeterd.

Voor meer informatie

Neem contact op met Irène Vlaardingerbroek

(E: i.e.vlaardingerbroek@uva.nl)

M: 06-12066804


Voertaal
Nederlands, Engels

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen