Actualiteiten prudentieel verzekeraars

Permanente Educatie Financieel Recht

 

 

Inhoud

Deze sessie is bedoeld om de ontwikkelingen sinds de invoering van Solvency II op het gebied van prudentiële regelgeving voor verzekeraars te belichten. Aan de orde zullen komen:

  • Wereldwijde trends (International Capital Standards van het IAIS)
  • Europese ontwikkelingen rond Solvency II (aanpassing UFR, aanpassing standaard formule)
  • Nationale regelgeving (wetsvoorstel Herstel en afwikkeling verzekeraars)
  • DNB initiatieven
  • Interventie bij Conservatrix (op basis publieke stukken)

Docent

drs. P. (Pieter) Bouwknegt AAG CSFL, NN/UvA

PE punten

6 (excl. toetsing)

8 (incl. toetsing)

Datum

13 februari 2017

Tijd

13.00u tot 17.30u

Kosten

€ 400,- (excl. toetsing, incl. certificaat)

€ 500,- (incl. toetsing, incl. certificaat)

Locatie

UvA, Gebouw E, zaal 5.22

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

31 augustus 2017