Handhaving en rechtsbescherming in het financieel recht

Permanente Educatie Financieel Recht

 

Inhoud

In dit programma staat de recente bestuursrechtspraak inzake handhaving door toezichthouders AFM en DNB en de rechtsbescherming daartegen centraal. Te denken valt aan de rechtsvinding en bewijsvoering inzake zorgplichten, vergunningplicht of niet, marktmisbruik. Ook komt de rechtspraak over de verhouding tussen de Wft en Whc aan bod. Verder wordt aandacht besteed aan kwesties als de verhouding tussen zwijgrecht en informatieplicht, functiescheiding en het recht op inzage in op de zaak betrekking hebbende stukken. Ook wordt de actuele rechtspraak inzake de aansprakelijkheid van bestuurders besproken. Ten slotte komt de toetsing van sancties, waaronder bestuurlijke boetes en openbaarmakingsbesluiten aan de orde.

Docent

mr. R. (Rogier) Stijnen, Rechtbank Rotterdam

PE punten

6 (excl. toetsing)

8 (incl. toetsing)

Datum

12 juni 2018

Tijd

13.00u tot 17.30u

Kosten

€ 400,- (excl. toetsing, incl. certificaat)

€ 500,- (incl. toetsing, incl. certificaat)

Locatie

UvA, Gebouw E, zaal 5.22

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

31 augustus 2017