Massaclaims

Permanente Educatie Financieel Recht

 

Inhoud

De woekerpolisaffaire, dieselgate en het vrachtwagenkartel. Het zijn een paar willekeurige voorbeelden van massaclaims waarvan er steeds meer lijken te komen. Ligt dat aan de toename van het aantal schandalen dat in de openbaarheid komt of organiseren gedupeerden zich steeds beter? En hoe zit het met de belangenbehartigers: komen ze op voor hun achterban of zijn ze uit op zelfverrijking? Massaclaims zorgen voor een roep om (zelf)regulering en nieuwe wetgeving. Bovendien leveren ze hele interessante jurisprudentie op.

Tijdens het programma komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Een overzicht van het huidige claimlandschap: Welke partijen domineren het speelveld, hoe werken zij en wat hebben ze tot op heden bereikt?
  • Juridische middelen:  De volgende middelen worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht: collectieve procedure, proefprocedure, WCAM-procedure, pre-processuele comparitie en de mogelijkheid om pre-judiciële vragen te stellen.
  • Een poging tot zelfregulering: de claimcode: In 2011 zag de claimcode het licht. Wat houdt de code precies in en wat is de huidige status? Wat is er goed aan de code en wat ontbreekt er nog?
  • Wetsvoorstel massaschade: Al 25 jaar strijd de Consumentenbond voor nieuwe wetgeving die het mogelijk maakt dat de rechter in collectieve procedures ook schade kan toewijzen. Eerdere voorstellen om de wetgeving te wijzigen haalden het niet en ook voor het meest recente wetsvoorstel moet worden gevreesd. Waarom is er zoveel weerstand tegen het voorstel? Een overzicht van de plussen en minnen van het laatste wetsvoorstel massaschade.
  • Jurisprudentie: Bespreking van recente uitspraken. O.a. komen de zaken van Loterijverlies, Renteswapschadeclaim en Vereniging Woekerpolis.nl aan bod. Daarnaast aandacht voor de spraakmakende WCAM-procedure Ageas/Fortis bij het hof Amsterdam.
  • Massaclaims in de praktijk: Wat kunnen we leren uit het verleden en wat gaat de toekomst ons brengen? Discussieer mee aan de hand van stellingen en een voorbeeldcasus.

Deelnemers kunnen erop rekenen dat zij na afloop een goed beeld hebben van de huidige stand van zaken rondom massaclaims, welke eisen er worden gesteld aan claimentiteiten, welke veranderingen eraan zitten te komen én wat bedrijven eraan kunnen doen om te voorkomen dat zij straks met een massaclaim worden geconfronteerd.

Docent

S. (Stef) Smit, LeaseProces / ConsumentenClaim / MKBClaim

PE punten

6 (excl. toetsing)

8 (incl. toetsing)

Datum

20 maart 2018

Tijd

13.00u tot 17.30u

Kosten

€ 400,- (excl. toetsing, incl. certificaat)

€ 500,- (incl. toetsing, incl. certificaat)

Locatie

UvA, Gebouw E, zaal 5.22

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

31 augustus 2017