Omgaan met toezichthouders voor banken, beleggingsondernemingen en verzekeraars

Permanente Educatie Financieel Recht

 

Inhoud

Toezichtbevoegdheden DNB, AFM en ECB

Nederlands raamwerk en ECB raamwerk (AWB, Wft: wat mogen ze? (betreden, inlichtingen vragen, inzage vragen etc); Waaraan medewerking verlenen?; Zwijgrecht; Welke sancties kunnen worden opgelegd? (last onder dwangsom, boetes (de hoogtes en evenredigheidsbeginsel en rechtspraak daarover); en Aansprakelijkheidsbeperking van de toezichthouder (alleen bij opzet en grove schuld),

Logica die toezichthouders hanteren

Welke doelstellingen qua toezicht hebben deze toezichthouders geformuleerd?; AFM heeft bijvoorbeeld als doel geformuleerd : de idealistische toezichthouder die misstanden voorkomt ook als er geen wettelijke basis voor toezicht bestaat,

Hoe om te gaan met de toezichthouder

Wat te doen bij een onderzoek (Praktische tips: bijv. bereid goed voor check handboeken/processen en werking interne controle, doe al vast aan factfinding en bepaal een opstelling, aparte kamer voor toezichthouders, spreek een agenda af, aanspreekpunt in de organisatie benoemen, wrap up en actiepunten vastleggen etc). Gedragstips (beleefd niet onderdanig, agree to disagree, handel volgens de afgesproken opstelling, Off the record  bestaat niet)

Hoe om te gaan met leidraden

Als ze niet gevolgd worden beargumenteer en leg besluitvorming goed vast.

Klakkeloos toezichthouders volgen?

Afhankelijk van het stadium waarin het onderzoek zich bevindt en de mogelijkheden die je dan hebt.   Stadium 1: voorlopige bevindingen (alles ligt nog open, je kan je nog op allerlei manieren verdedigen (tip: een onderzoek is vaak beperkt in dossiers, bekijk ook andere dossiers om eventueel het tegendeel te bewijzen of te ontkrachten dat je iets structureel fout doet). Stadium 2: definitieve bevindingen met termijn, ook hier kan je veel repareren en eventueel bevindingen nog weerleggen.

Escalatie

wat zijn empirische gevolgen van procederen tegen toezichthouders?

Benoemingen

Spanningsveld meningsverschil met toezichthouder vs. verplichte goedkeuring benoemingen door toezichthouder (speelt het management niet teveel op ‘safe’  om een ‘beroepsverbod’ tegen te gaan)?

Docent

C. (Cees) Rensen, De Nederlandsche Bank

PE punten

6 (excl. toetsing)

8 (incl. toetsing)

Datum

12 februari 2018

Tijd

13.00u tot 17.30u

Kosten

€ 400,- (excl. toetsing, incl. certificaat)

€ 500,- (incl. toetsing, incl. certificaat)

Locatie

De Nederlandsche Bank, Amsterdam

 

 

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

31 augustus 2017