Pensioenen en de Wft voor banken en verzekeraars

Permanente Educatie Financieel Recht

 

Inhoud

In dit programma leert u de juridische bijzonderheden van de twee nieuwe pensioenuitvoerders die op het grensvlak van de Wft en de Pw opereren te weten: de PPI en het APF. Het is daarom nogal een puzzel om het juiste rechtskader te identificeren dat op deze spelers van toepassing is. Aan de orde komt onder andere: de achtergrond van de instellingen, de reikwijdte qua werkterrein, het verbod op nevenwerkzaamheden, uitbestedingsvraagstukken en governance. Ook wordt stil gestaan bij de zorgplicht en de gedragsregels.

In de Wft zijn algemene eisen zijn opgenomen ten aanzien van een zorgvuldige dienstverlening door financiële ondernemingen. In beginsel gelden deze niet voor de dienstverlening van PPI's maar gelden andere regels. Voor het APF geldt de Pensioenwet. 

Hoe verhoudt zich dit precies met elkaar? Welke invloed oefent de EU-rechtspraak en wetgeving hierop uit? Ook hier schenken wij aandacht aan.

Docent

prof. dr. H. (Hans) van Meerten, UU

PE punten

6 (excl. toetsing)

8 (incl. toetsing)

Datum

7 juni 2018

Tijd

13.00u tot 17.30u

Kosten

€ 400,- (excl. toetsing, incl. certificaat)

€ 500,- (incl. toetsing, incl. certificaat)

Locatie

UvA, Gebouw E, zaal 5.22

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

31 augustus 2017