Permanente Educatie Financieel RechtWaarom PE financieel recht

Het vakgebied financieel recht is dynamisch en actueel met snel opvolgende belangrijke wijzigingen. Een goed opgezet opgezet PE programma financieel recht, op niveau en actueel, helpt een deelnemer om alle relevante wetgeving en jurisprudentie ook in de diepte te volgen.

Doelgroep

PE financieel recht is bestemd voor afgestudeerde financieel recht deskundigen, maar ook voor  onderstaande groepen, mits zij een gelijkwaardige kennis van het financieel recht hebben op academisch werk- en denkniveau:

  • het management en de medewerkers binnen de Sleutelfuncties zoals Compliance Officers en Risicomanagers werkzaam voor financiële ondernemingen;
  • afgestudeerden van de opleiding Compliance en Integriteitsmanagement van de Vrije Universiteit, en verder van de leergangen Compliance Officer en Compliance Professional  van het Nederlands Compliance Instituut (NCI) en de opleiding Certified Compliance Officers van NIBE-SVV;
  • advocaten;
  • toezichthouders zoals toezichthouders werkzaam voor de AFM en DNB;
  • beleidsmedewerkers werkzaam voor het ministerie van Financiën;
  • rechters, griffiers en secretarissen KiFID;
  • in- en externe accountants;
  • auditors.

Doelstelling

De bedoeling van PE financieel recht is in te spelen op de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen, zodat de waarde van de Registeropleiding financieel recht met titel onderscheidend blijft en niet dateert. Naast het inspelen op de actualiteit is de bedoeling van PE financieel recht ook om:

  • de deskundigheid van de deelnemers inzichtelijk en aantoonbaar te maken (o.a. door middel van handleidingen en certificaten); en
  • de stof waaronder nieuwe (wetenschappelijke) inzichten voor de deelnemers toegankelijk en bereikbaar te maken.

Netwerkborrel en seminar Herziening Wft

Op verzoek van velen organiseren wij een drankje met hapje, zodat de deelnemers elkaar beter kunnen leren kennen en ervaringen en ideeën uit kunnen wisselen. Wij gaan er dan ook vanuit dat u hieraan deelneemt. De netwerkborrel wordt dit cursusjaar georganiseerd bij het seminar Herziening Wft naar aanleiding van de Contourennota van het Ministerie van Financiën die naar verwachting in het najaar 2017 beschikbaar is. Zodra de datum van het seminar bekend is informeren wij u.

Startdatum

november 2017

Kerngegevens


Vorm
Kortlopend
Voertaal
Nederlands

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen