Cursusbeschrijving

Leergang Wft Essentials

U wordt wegwijs gemaakt in deze belangrijkste toezichtwet en krijgt antwoord op uw vragen zoals:

 • Waar tref ik aan in de Wft het antwoord op mijn vraagstukken?
 • Heb ik een Wft-norm op juiste wijze geïnterpreteerd?
 • Ben ik wel volledig en actueel?

Tevens krijgt u inzicht in:

Systematiek

 • kennis van en inzicht in de Wet op het financieel toezicht (Wft) in het bijzonder in de wetsystematiek, uitgangspunten, strekking en betekenis van de normen/regels;
 • inzicht in de samenhang die er bestaat tussen de verschillende Wft-delen;

Casuïstiek

 • bespreking van huiswerkopdrachten op basis van een casus;
 • best practices;

Actualiteiten

 • actueel overzicht van de wet- en regelgeving die van belang is voor de uitwerking van uw vraagstukken op basis van een naslagwerk;
 • actueel overzicht van Europese regelgeving waaronder Europese verordeningen, beleidsregels, leidraden, en regelgeving (Europese) toezichthouders, jurisprudentie rechtbank Rotterdam en College van Beroep voor het Bedrijfsleven;
 • toelichting en discussie over de nieuwe regelgeving en de impact voor financiële ondernemingen.

Inhoud

 • Algemeen: activiteiten en strategieën van financiële ondernemingen; kernbegrippen; reikwijdte; positie en bevoegdheden (Europese) toezichthouders; principle based; markttoegang; samenwerking met derden;
 • Prudentieel: deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit; beheerste en evenwichtige bedrijfsvoering; een bank of verzekeraar in problemen; garantiestelsels; liquiditeitstoezicht; solvabiliteitstoezicht; Bazel III; Solvency II;
 • Gedrag: zorgvuldige dienstverlening; vakbekwaamheid; bedrijfsvoering; specifieke, aanvullende regels voor bepaalde financiële diensten; prospectusrichtlijn; transparantierichtlijn; openbaar overnamebod; marktmisbruik; melding zeggenschap.

Huiswerk

Voor elke bijeenkomst van deze cursus hoort een huiswerkopdracht die van te voren moet worden gemaakt. De handleiding met huiswerkopdrachten krijgt u van te voren toegestuurd.

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

22 augustus 2016