Programmabeschrijving

Registeropleiding Financieel recht

Afhankelijk van uw interesse en werksituatie kunt u uit drie modules kiezen.

Het succesvol doorlopen van de Registeropleiding levert u de privaatrechtelijk beschermde titel Certified Specialist Financial Law (CSFL) op.

U hoeft niet de hele opleiding te volgen. Alle modules kunnen als losse modules gevolgd worden.

Schema opleiding

Verplichte modules:

  • Module 1 - Financieel Recht: overzicht, samenhang en handhaving
  • Module 2 - Toegang tot financiĆ«le markten
  • Module 3 - Goed Bestuur
  • Module 4 - Integrale PARP en Zorgplicht

Keuzemodules:

  • Module 5 - Prudentieel banken en verzekeraars (afhankelijk van uw achtergrond kunt u in deze module het accent leggen op bancair of op verzekeren)
  • Module 6 - Gedragsnormen bancair en beleggen
  • Module 7 - Gedragsnormen verzekeringen

Huiswerk

Voorafgaand aan elke bijeenkomst maakt u een huiswerkopdracht die tijdens de bijeenkomst wordt besproken. De uitwerking van deze opdracht kunt u volledig toesnijden op uw eigen praktijk of werksituatie. De huiswerkopdrachten vormen een belangrijk onderdeel van de module. In iedere opdracht geeft u zo concreet mogelijk, (gericht op uw eigen werksituatie) invulling aan het oplossen van een of meer financieel recht vraagstukken.

Bij het maken en nabespreken van de huiswerkopdrachten gaat het niet alleen om het oplossen van de vraagstukken maar ook om reflectie: samenhang zien, het bredere kader en ook de verdieping, mogelijke uitwerking van principle based normen, trends en wetgevingsontwikkelingen.

U krijgt uitgebreid persoonlijke feedback en beoordeling van uw huiswerk door een expert. De Registeropleiding wordt afgesloten met een mondeling examen.

U krijgt de handleiding met huiswerkopdrachten ruim voor de start van elke module, per e-mail toegestuurd.

De financieel recht-cursussen worden verzorgd door de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen.

 

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

16 augustus 2017