Leerdoelen

Zorgplicht financiële dienstverlening

 

  • (Actuele) kennis van en inzicht in de uitwerkingen van zorgplicht in de Wft en BW;
  • Casuïstiek op basis waarvan kan worden beoordeeld of de zorgplicht is geschonden en hoeveel de schade bedraagt als gevolg van de schending van de zorgplicht;
  • Bespreking van de vooraf door de deelnemers gemaakte huiswerkopdrachten op basis van een casus.

 

 

 

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

7 oktober 2016