Zorgplicht financiële dienstverleningCursusinhoud

Bij het beoordelen van klachten bij financiële dienstverlening rijst vaak de vraag of de zorgplicht is geschonden. Als dat zo is, hoe groot is dan de schade die uw cliënt lijdt?

Om antwoord te geven op deze vraag bieden we u een actueel overzicht aan van:

  • de uitwerkingen van de zorgplicht in de Wet op het financieel toezicht (Wft);
  • de interpretaties van de toezichthouder van zorgplichtnormen (leidraden van de AFM  en haar boetebesluiten) en zelfregulering;
  • de ontwikkelingen in de zorgplicht BW en jurisprudentie zorgplichtarresten Hoge Raad;
  • de uitspraken en adviezen van geschilleninstanties, waaronder Kifid.

 


Vorm
Postacademisch
Voertaal
Nederlands
Start
Oktober

Gepubliceerd door  UvA Academie voor Bank en Verzekeringen