Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Certified Integrated Risk Advisor (CIRA)

Werelden Verbinden

CIRA verbindt werelden!

Opbrengst

Deze registeropleiding levert u op:

 1. UvA-diploma 
 2. Inzicht in de thema's van vandaag en morgen; 
  - duurzaamheid; 
  - digitalisering; en
  - bestrijden financieel-economische criminaliteit 
 3. De impact van deze thema's voor de praktijk van een onderneming of instelling.

CIRA staat voor de postacademische registeropleiding Certified Integrated Risk Advisor. De opleiding is bestemd voor medewerkers van grote organisaties waaronder zorgsector, IT bedrijven, telecom, energie, overheid, financiële instellingen, beursgenoteerde ondernemingen, onderwijssector. Met deze opleiding CIRA wordt de Riskmanager,  Compliance Officer, Commercieel manager, Auditor, Bestuurder en de Toezichthouder van morgen.

CIRA biedt kennis van de business risico’s en van de (niet) financiële risico’s die nodig is om een onderneming of instelling te besturen tegen de achtergrond van grote veranderingen en wederzijdse afhankelijkheden. Veel mensen hebben de neiging zich binnen de organisatie waarin zij werken te isoleren. En organisaties hebben de neiging om zich te isoleren van hun omgeving. Maar we zien elke dag dat het hierdoor volledig mis kan gaan.  Verbinding is noodzakelijk. Het betekent wel dat de ander goed begrepen moet worden  - wat is zijn of haar logica, bijvoorbeeld de logica van een bestuurder of toezichthouder? wat drijft hem of haar?, die afdeling? of die groep?

De CIRA methodiek houdt in dat men:

 • anderen binnen de eigen organisatie tijdig bij het dossier of ideeën betrekt (begrijp de logica van de andere afdelingen en wat hun drijft);
 • anderen buiten de organisatie bij het dossier of ideeën betrekt waaronder de politiek, toezichthouders, belangenorganisaties of de Pers om draagvlak te creëren en daardoor worden ook de verschillen van inzichten veel sneller duidelijk en helder ( begrijp ook hun logica);
 • een sponsor zoekt om ideeën te steunen; en 
 • scenario’s maakt om bijvoorbeeld te voorkomen dat de boodschap niet begrepen wordt (men is te vroeg).

De CIRA methodiek houdt ook in dat op een andere manier naar risico’s wordt gekeken. Het laat zien dat het risicomanagement zich ontwikkelt van kwantificeerbare risico’s zoals marktrisico naar beheerste bedrijfsvoering. Het gaat niet om het sommetje maken maar dat de bedrijfsvoering op orde is en dat vraagt om een integrale risicoanalyse met aandacht voor de business risico’s en de non business risks (financieel en niet financieel).

Met de kennis van CIRA kunnen dossiers veel sneller tot een goed einde worden gebracht en kunnen vraagstukken binnen een financiële instelling of toezichthouder veel effectiever worden behandeld - aldus de deelnemers van CIRA eerste editie 2018-2019. CIRA biedt deze integrale risicoanalyse waarbij wordt ingespeeld op de volgende ontwikkelingen:

 • Het Three Lines of Defense model evolueert mee met maatschappelijke ontwikkelingen. Zo adviseert Compliance eerder in het proces. Verder maakt de eerste lijn steeds meer gebruik van automated controls (data analytics).
 • Tussen de risk functies - Legal, Risk (operationeel risico management) en Compliance - vervagen de grenzen.
 • De focus verschuift van risico’s in het verleden naar risico’s in het heden en in de toekomst.
 • Het vertrekpunt wordt: ‘Risico’s zijn kansen en aan kansen ‘kleven’ risico’s’.
 • We gaan naar: ‘minder management en meer ondernemerschap’.
 • Het uitgangspunt wordt ‘Thinking Forward’ met een externe focus (vooruit) kijken naar sociale trends en issues, hierbij rekening houdend met stakeholders en maatschappij.
 • Elkaar verstaan en begrijpen wordt steeds belangrijker om te komen tot een effectieve samenwerking tussen tweede lijn sleutelfunctionarissen en tussen tweede lijn en eerste lijn bestuurders en managers.
 • Er is steeds meer aandacht voor:
  -   risk beheersing modellen en risk Framework;
  -   het transformeren van data naar informatie (met gebruik van kwantitatieve  methoden en
       statistiek) en van informatie naar aanbevelingen;
  -   de toepassing van relevante wet en regelgeving gerelateerd aan de activiteiten dat wil zeggen aan de producten, diensten en
       processen en strategie van de desbetreffende instelling;
  -   de impact van de omgeving (zowel juridisch, sociaal, politiek, maatschappelijk als  technologisch) op de financiële instelling;
  -   het verander, project en innovatie management; en
  -   integriteit als wereldwijd en multi-interpretabel begrip. 
 • Vooruit kijken (naar sociale trends en issues) komt in de plaats van terug kijken (naar incidenten). Real time komt in de plaats van backwards testing.