Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Opleidingen Betaalinstellingen

Bestuurdersopleiding

Inschrijven

 

Inhoud 

In de eerste bestuurdersopleiding gaan we in de volgende vraagstukken:

Toezichtwet en regelgeving voor betaalinstellingen
Welke internationale ontwikkelingen op dit terrein van toezichtwet- en regelgeving zijn voor u belangrijk om te weten en wat is de impact?
Welke mogelijkheden biedt de PSD II voor u? Ondanks dat De Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten al in maart 2019 in werking is getreden, weten veel instellingen nog niet wat de mogelijkheden en grenzen zijn.

Omgaan met toezichthouders
Hoe moet u omgaan met toezichthouder DNB? Is er sprake van een dialoog? In hoeverre is het toezicht proportioneel? Waar let de toezichthouder op? Wat verwacht de toezichthouder van u? Wat ziet de toezichthouder als groot risico in gedrag en cultuur?

Onsite toezicht
Wat kunt u bij onsite toezicht verwachten? Hoe loopt het proces? Wat zijn de ervaringen met onsite toezicht?

Van compliance naar risk
Wat betekent dat compliance steeds meer risk based wordt uitgeoefend? Hoe om te gaan met dilemma’s? Is compliance in staat vooruit te kijken naar issues en trends? Hoe richten we compliance in? Wie binnen het bestuur is verantwoordelijk voor compliance en risk? Waar biedt een Integrated Risk Advisor die 1e en 2e lijn met elkaar verbindt toegevoegde waarde?

SIRA
Hoe komen we tot een effectieve Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) en tot een goede vertaling van de SIRA naar de praktijk?
Hoe diep moeten we gaan? Hoe stellen we de risk appetite vast? Hoe integreren we de SIRA met andere frameworks?

KYC framework
Welke best practices kunt u gebruiken bij uw Know Your Customer framework?  

Invulling opleidingsplicht
Hoe kunt u zo praktisch mogelijk uitwerking geven aan de opleidingsplicht uit de WWFT op basis van het DNB toetsingskader.

Docenten

drs. C. (Cees) Rensen, Beleid De Nederlandsche Bank
drs. B. (Berend) Dinkla, Hoofd Processes & Control Compliance ABN AMRO
R. (Robert) Veneboer BBA CAMS CIRA, sr. Officer Non-Financial Risk ING Bank N.V.
prof. dr. R.J. (Rob) Schotsman, UvA hoogleraar Bank en Verzekeringsleer
ing. M.R. (Maurice) Jongmans, Voorzitter Verenigde Betaalinstellingen Nederland, CEO Online Payment Platform
A. (Anjeni) Bedi MSc BSc, Compliance Officer bij CM.com, Bestuurslid VBIN

Datum

26 november 2020

Tijd

Van 13u tot 17.30u

Prijs

EUR 300,- voor VBIN leden
EUR 400,- voor niet-VBIN leden