Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Permanente Educatie

Overzicht Permanente Educatie (PE) programma's 2020

Al onze Permanente Educatieprogramma's gaan door!! Wij doen er namelijk alles aan om deze te continueren, zodat u geen achterstand oploopt bij het behalen van de PE-punten en u in het Register CSFL en CIRA vermeld kunt blijven. De bijeenkomsten zullen online gegeven worden totdat het weer mogelijk is fysieke bijeenkomsten te verzorgen.

Invalshoek toezichthouder en doorvertaling normen

De bedoeling van de PE is in te spelen op de actualiteit en daarbij de invalshoek van de toezichthouders te belichten. We schenken daarom aandacht aan de speerpunten in het toezicht van DNB, de AFM en de AP op financiële instellingen. We bespreken de impact van deze speerpunten voor financiële instellingen en de invalshoek of het standpunt van de toezichthouder in dezen. Het betreft de volgende speerpunten:

 • Versterking poortwachtersfunctie: impact voor financiële instellingen en het toezicht;
 • Beheersing klimaatrisico’s: impact van klimaatrisico’s op beleggingen en op producten van financiële instellingen en het toezicht;
 • Technologische innovaties: impact voor financiële instellingen en het toezicht.

De invalshoek van de toezichthouder treft u ook aan in de volgende PE programma’s waarin tevens veel aandacht voor een mogelijke doorvertaling van normen voor de praktijk van financiële instellingen, te weten:

 • Actualiteiten en doorvertaling privacyregels voor financiële instellingen;
 • Actualiteiten en doorvertaling normen beleggingsdienstverlening voor banken en beleggingsondernemingen;
 • Systematische integriteit-risicoanalyse (SIRA) financiële instellingen: wat is een goede uitwerking en doorvertaling?;
 • Actualiteiten en doorvertaling normen dienstverlening verzekeringen voor banken en verzekeraars;
 • Zorgplicht kwetsbare groepen klanten van banken en verzekeraars: beleid en doorvertaling.

Leergang Client Tax Integrity

Actueel is ook het onderwerp Client Tax Integrity, waarbij van financiële instellingen wordt verwacht dat zij niet alleen belastingontduiking maar ook belastingontwijking bij klanten herkennen en een klantintegriteitsbeleid in dezen formuleren. Voor dit thema hebben wij een aparte leergang ontwikkeld waarbij niet alleen de invalshoek van de toezichthouder en de doorvertaling hoe een klantintegriteitsbeleid op te stellen aan de orde komen, maar ook de grondslagen van het belastingrecht en veelvoorkomende vormen van belastingontduiking en belastingontwijking. 
De leergang Client Tax Integrity is bestemd voor 1e-lijn analisten, KYC medewerkers, compliance officers en compliance experts.
De leergang levert u 16 PE punten op.

Grondslagen

In 2020 bieden wij ook aan vier grondslag programma’s in de vorm van PE te weten:

 • Dilemmamanagement voor financiële instellingen;
 • Financieel risicomanagement verzekeraars;
 • Financieel risicomanagement banken; en
 • Sentimenten management en de impact voor financiële instellingen.

Inschrijven

Hieronder vindt u het overzicht van de programma's. U kunt zich inschrijven voor een bijeenkomst via de link onder de betreffende datum.

30 januari 2020

Versterking poortwachtersfunctie: impact voor financiële instellingen en het toezicht

7 februari 2020

Beheersing klimaatrisico's: impact van klimaatrisico's op beleggingen en op producten van financiële instellingen en het toezicht

10 februari 2020

Technologische innovaties in de financiële sector en beheersing gedragsrisico’s

4 en 18 maart 2020

Client Tax Integrity

10 maart 2020

Digitalisering en Risicobeheersing

12 maart 2020

Actualiteiten en doorvertaling normen beleggingsdienstverlening

12 maart 2020

Technologische innovaties in de financiële sector en beheersing prudentiële risico's

26 maart 2020

Actualiteiten en doorvertaling privacyregels voor financiële ondernemingen

23 april 2020

Systematische integriteit-risicoanalyse

12 mei 2020

Actualiteiten duurzaam beleggen

18 mei 2020

Corona actualiteiten voor banken en beleggingsondernemingen

26 mei 2020

Corona actualiteiten voor verzekeraars

9 juni 2020

Financieel Risicomanagement - banken

11 juni 2020

Financieel Risicomanagement - verzekeraars

17 september 

Systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA) en Toepassing (vervolg)

7 oktober 2020

Actualiteiten Zorgplicht voor financiële instellingen

29 oktober 2020

Actualiteiten en doorvertaling normen dienstverlening verzekeringen

11 november 2020

Zorgplicht kwetsbare groepen: beleid en doorvertaling

16 november 2020

Nieuwe EU regels toekomstgerichtheid en duurzaamheid: overzicht en de impact voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen

7 december 2020

Hervorming Rentebenchmarks

9 december 2020

Sentimentenmanagement en de impact voor financiële instellingen