Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Permanente Educatie

Overzicht Permanente Educatie (PE) programma's 2021

Al onze Permanente Educatieprogramma's gaan door!! Wij doen er namelijk alles aan om deze te continueren, zodat u geen achterstand oploopt bij het behalen van de PE-punten en u in het Register CSFL en CIRA vermeld kunt blijven. De bijeenkomsten zullen online gegeven worden totdat het weer mogelijk is fysieke bijeenkomsten te verzorgen.

Drie belangrijke thema’s staan hoog op de agenda van toezichthouders. Daarom schenken wij hier volop aandacht aan!

Duurzaamheid

Het eerste thema is duurzaamheid. De Europese Commissie geeft in haar Sustainable Finance Action Plan een hoofdrol aan banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen bij het realiseren van een duurzame samenleving. Om dat doel te bereiken wordt duurzaamheid gereguleerd als onderdeel van de financiële toezichtwetgeving. Dat leidt tot nieuwe wetgeving en wijzigt bestaande (sectorale) wetgeving.
Nieuwe wetgeving staat voor de deur. Denk hierbij aan de Taxonomie en Transparantie verordeningen en wijzigingen van de CRD IV, Solvency II, MiFID II en IDD, aanpassingen in de pijlers, risicobeoordeling, compliance, productontwikkeling en klantbenadering (zowel in het informeren als in het adviseren van klanten).
Duurzaamheid is daardoor voor de komende jaren het belangrijkste toezichtthema. Niet alleen voor De Nederlandsche Bank (DNB), maar ook voor andere toezichthouders waarmee de financiële sector te maken heeft, waaronder de Europese Centrale Bank (ECB) en de European Supervisory Authorities (ESA’s). Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan.
Vanaf 2021 doet DNB uitvraag bij banken en verzekeraars over hoe zij duurzaamheid willen implementeren in hun organisatie en systemen. Met ingang van 2021 toetst DNB (kandidaat) beleidsbepalers van banken en verzekeraars ook op hun kennis van duurzaamheid.

Digitalisering

Het tweede thema is digitalisering. Een thema dat volop in de aandacht staat en waarvoor, onder andere, de AFM met richtlijnen komt. Want wat mag je wel en niet als bank of verzekeraar met Artificial Intelligence? Onder welke voorwaarden mag je data gebruiken en waarvoor?
Naast ethiek en privacy speelt ook het 'gelijk speelveld' een rol. De Googles hebben nu nog een voordeel boven banken en verzekeraars, maar Europa wil ook de Googles onder toezicht plaatsen.

Bestrijden financieel-economische criminaliteit

Het derde thema waarop wij inzoomen is het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. Ook in 2021 is de AML/CFT wetgeving (de wetgeving ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit waaronder de WWFT) volop in beweging. Te denken valt aan de Wet Plan van Aanpak Witwassen en de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden. Nieuw is ook de grotere rol die de EBA krijgt in het bestrijden van witwassen van gelden.

Inschrijven

Hieronder vindt u het overzicht van de programma's. U kunt zich inschrijven voor een bijeenkomst via de link onder de betreffende datum.

20 januari 2021

Dilemmamanagement

3 februari 2021

Duurzaamheid - overzicht en stand van zaken

11 februari 2021

Duurzaamheid – ESG voorkeuren, beleggingsadvies en gedragstoezicht

17 maart 2021

Digitalisering en EC voorstellen

24 maart 2021

Digitalisering van de dienstverlening

20 april 2021

WWFT actualiteiten

28 april 2021

Toekomst verzekeraars

8 september 2021

Duurzame beleggingsdienstverlening en duurzame verzekeringsdienstverlening

29 september 2021

Toekomst van banken

1 oktober 2021

Impact van duurzaamheid op verzekeraars

13 oktober 2021

Impact van duurzaamheid op banken

8  november 2021

Actualiteiten Zorgplicht en Duurzaamheid