Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Permanente Educatie

Overzicht Permanente Educatie (PE) programma's 2022

Al onze Permanente Educatieprogramma's gaan door!! Wij doen er namelijk alles aan om deze te continueren, zodat u geen achterstand oploopt bij het behalen van de PE-punten en u in het Register CSFL en CIRA vermeld kunt blijven. De bijeenkomsten zullen online gegeven worden totdat het weer mogelijk is fysieke bijeenkomsten te verzorgen.

Europa zet de toon

De regelgeving voor financiële ondernemingen wordt steeds meer gebaseerd op Europese regelgeving. Naast Europese richtlijnen maakt Europa meer en meer gebruik van Europese Verordeningen. Een verordening heeft anders dan een richtlijn rechtstreekse werking, en zal derhalve zonder de noodzaak voor nationale wetgeving, spoedig na bekendmaking in werking kunnen treden. We zien ook dat Europa steeds meer zijn eigen weg gaat onafhankelijk van bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika. Europa kortom zet de toon.

Ook Nederland geeft de voorkeur aan een Europese aanpak gezien het sterke grensoverschrijdende karakter van onderwerpen zoals klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, en digitalisering.

Ambitie

Het ambitieniveau van Europa is hoog. De Europese Commissie wil een klimaatneutraal continent in 2050 en een versterking van de digitale soevereiniteit. In die transformatie naar een duurzame en digitale samenleving is een belangrijke rol weggelegd voor de financiële sector. Europa heeft greep op de financiële sector o.a. via de Europese Centrale Bank (ECB) en de European Supervisory Authorities (ESA’s) die regelmatig worden gevraagd om uitwerking te geven aan het beleid van de Europese Commissie. Sinds de kredietcrisis van 2008 zijn de bevoegdheden van de ESA’s fors uitgebreid. De ESA’s vaardigen onder andere Regulatory Standards uit die ook rechtstreeks werking hebben.  

Boodschap

De agenda van Europa wordt gedomineerd door 2 belangrijke thema’s:

 • duurzaamheid
 • digitalisering

Duurzaamheid
De boodschap van Europa gericht aan financiële ondernemingen met betrekking tot duurzaamheid is:

 • ga aan de slag en doe meer dan wat je nu al doet;
 • zet duurzame financiële producten in de markt, maar voorkom greenwashing; en
 • beheers het duurzaamheidsrisico.

Digitalisering
En met betrekking tot digitalisering is de boodschap:

 • geef consumenten toegang tot innovatieve financiële producten, maar zorg wel voor een goede consumentenbescherming en financiële stabiliteit; en
 • werk samen in een platform met BigTech en Fintech maar beheers wel nieuwe risico’s waaronder cyber risks, reputatierisico’s en risico’s in de keten.

Impact
Financiële ondernemingen hebben een belangrijke rol in de transformatie en zullen ook zelf veranderen in duurzame en gedigitaliseerde financiële ondernemingen. Nieuwe risico’s doen zich voor waarop ook in de Governance ingespeeld moet worden zoals:

 • duurzaamheidsrisico’s;
 • cyber risks;
 • reputatierisico’s;
 • risico’s in de keten.

We staan voor een fundamentele verandering. De besturing van een financiële onderneming wordt anders want we zitten in de overgang naar een duurzame en gedigitaliseerde financiële onderneming deel uitmakend van Eco systemen.

UvA Academie

De UvA Academie speelt in op bovengenoemde fundamentele verandering met haar opleidingen, onder andere door een uitgelezen programma voor permanente educatie. Zie het overzicht hieronder. Voor de volledigheid wordt hieronder ook het aanbod voor najaar 2021 nog vermeld.