Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Registeropleiding Financieel Recht

Cursusbeschrijving

Het succesvol doorlopen van de Registeropleiding levert u de privaatrechtelijk beschermde titel Certified Specialist Financial Law (CSFL ®) op.

U hoeft niet de hele opleiding te volgen. Alle modules kunnen als losse modules gevolgd worden.

Schema opleiding

De Registeropleiding omvat zes modules te weten:

  • Module 1: Financieel Recht: overzicht, samenhang en handhaving
  • Module 2: Toegang tot financiële markten
  • Module 3: Goed Bestuur
  • Module 4: Integrale Productontwikkeling en Review (PARP) en Zorgplicht
  • Module 5: Prudentiele normen banken en verzekeraars
  • Module 6: Gedragsnormen bancair, beleggen en verzekeringen

Nota Bene

De deelnemers aan Module 5 hebben een keuze mogelijkheid. Deelnemers met een bancaire achtergrond maken huiswerkopdrachten toegespitst op prudentiële normen voor banken en deelnemers met een verzekeringsachtergrond richten zich op prudentiële normen verzekeraars. Ook tijdens het mondeling examen wordt rekening gehouden met de achtergrond en voorkeur van de deelnemer.

Bijeenkomsten

Elke module bestaat uit een, twee of drie bijeenkomsten.

Toelating

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij beschikt over kennis van betalen, sparen, beleggen, kredieten en verzekeren en van financiële markten en ondernemingen op het niveau van NIBE-SVV Wft Basis.

Huiswerk

Voorafgaand aan elke bijeenkomst maakt u een huiswerkopdracht die tijdens de bijeenkomst wordt besproken. De uitwerking van deze opdracht kunt u volledig toesnijden op uw eigen praktijk of werksituatie. De huiswerkopdrachten vormen een belangrijk onderdeel van de module. In iedere opdracht geeft u zo concreet mogelijk, (gericht op uw eigen werksituatie) invulling aan het oplossen van een of meer financieel recht vraagstukken.

Bij het maken en nabespreken van de huiswerkopdrachten gaat het niet alleen om het oplossen van de vraagstukken maar ook om reflectie: samenhang zien, het bredere kader en ook de verdieping, mogelijke uitwerking van principle based normen, trends en wetgevingsontwikkelingen.

U krijgt uitgebreid persoonlijke feedback en beoordeling van uw huiswerk door een expert. De Registeropleiding wordt afgesloten met een mondeling examen.

U krijgt de handleiding met huiswerkopdrachten ruim voor de start van elke module, per e-mail toegestuurd.

De financieel recht-cursussen worden verzorgd door de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV).