Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De UvA Academie voor Bank en Verzekeringen, ABV, verzorgt ook de certificering van opleidingen op het gebied van permanente educatie binnen een organisatie. De certificering geschiedt mede door externe universitair deskundigen.

De UvA Academie voor Bank en Verzekeringen, UvA ABV, nodigt deze deskundigen uit in overleg met de opdrachtgever. Beoordeling door de deskundigen wordt daarna nog nauwgezet bestudeerd door het Curatorium van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen.  

Na voltooiing van de werkzaamheden, wordt de certificering op de website van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen vermeld.

DAS Rechtsbijstand

Permanente Educatie Rechtsbijstandsjurist voor eerste en tweede helft 2024 officieel gecertificeerd!

De certificering betreft de PE-programma’s die door DAS aangeboden worden aan 700 DAS-rechtsbijstandsjuristen.

In april 2024 heeft het Curatorium voor de Certificering Permanente Educatie Rechtsbijstandsjurist de permanente educatieprogramma’s die DAS rechtsbijstandsverzekering aan haar medewerkers aanbiedt officieel gecertificeerd!

Het betreft de programma’s op de vakgebieden contractueel, OZ (huurrecht-bouwrecht), arbeidsrecht, zorg en letsel, bestuursrecht en professionele vaardigheden.

DAS is zeer betrokken bij de continue actualisering en verdieping van de kennis van haar medewerkers en wil zich graag extern laten toetsen. DAS heeft daarom de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen, UvA ABV, een samenwerking tussen UvA en NIBE-SVV gevraagd om twee maal per jaar de kwaliteit en inhoud van haar programma’s voor het komende half jaar te beoordelen.

De UvA Academie voor Bank en Verzekeringen zet zich dus in voor de certificering van de permanente educatie programma’s van rechtsbijstandsjuristen. Hiervoor heeft zij een Curatorium in het leven geroepen die het proces van certificeren controleert en de programma’s certificeert. Om tot certificering over te kunnen gaan heeft de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen universitair deskundigen van verschillende universiteiten ingeschakeld. De inhoudelijke dialoog met universitair deskundigen over de opleidingen wordt door DAS zeer op prijs gesteld. De deskundigen zijn experts op de dekkingsgebieden waar DAS zich op richt en zijn ook goed bekend met de praktijk van de rechtsbijstandsjurist, waardoor zij uitstekend in staat zijn om de inhoud van de programma’s te beoordelen. Het Curatorium heeft besloten tot certificering over te gaan op basis van de positieve beoordelingen van de deskundigen. 

Waarom certificering

De professie van rechtsbijstandsjurist is maatschappelijk zeer relevant. De rechtsbijstandsverzekeraar waarvoor hij/zij werkt moet voldoen aan zware eisen op het terrein van bedrijfsvoering, solvabiliteit, zorgplicht jegens de cliënt en informatieverstrekking. Alles is er op gericht om de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening van de rechtsbijstandsverzekeraar te borgen. Juist vanwege de grote maatschappelijke rol die de rechtsbijstandsverzekeraar heeft, kiest de wetgever voor deze zware eisen, die doorlopend getoetst worden door toezichthouders zoals DNB en AFM.

Rechtsbijstandsverzekeraars willen graag die externe toets. Tot nu toe ontbrak een externe inhoudelijke dialoog over de opleidingen die DAS aan haar medewerkers aanbiedt. Met de certificering wordt hierin nu voorzien.

Gezien het bovenstaande is de kwaliteit van de permanente educatie programma’s voor de medewerkers van de rechtsbijstandsverzekeraar van zeer groot belang. De kwaliteit van de programma’s wordt geborgd door de inhoudelijke dialoog met de universitair deskundigen en de uiteindelijke certificering door het Curatorium. De rechtsbijstandsjuristen worden uitgedaagd om te laten zien dat zij beschikken over actuele, relevante en parate kennis om hun grote maatschappelijke rol te kunnen vervullen. Externe toetsing van de programma’s en transparantie hierover maken een rechtsbijstandsjurist beter en sterker als professional. En daarmee profiteert uiteindelijk ook de klant. De kwaliteit van de PE-programma’s wordt zichtbaar gemaakt. De werkgever en medewerkers hebben er baat bij omdat de certificering kan worden aangemerkt als externe erkenning.