Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Positionering van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV) en van haar opleidingen en permanent educatieprogramma’s.

De UvA Academie biedt aan non-degree postacademisch onderwijs in het topsegment van de markt.

 • Registeropleidingen
 • Leergangen
 • Permanente Educatie (PE) programma’s
 • Programma's Bestuurders

In dit topsegment willen bestuurders, managers en sleutelfunctionarissen het geleerde direct kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk en hun ervaringen delen. Zij verwachten dat een docent de hedendaagse beroepspraktijk kent en de lesstof daarop laat aansluiten en een direct verband legt met de eigen werkzaamheden en ervaring. Dit type onderwijs is niet alleen geven, maar ook ontvangen, hetgeen wil zeggen dat docenten ook van de deelnemers leren.

De UvA Academie biedt open programma's, maatwerk en consortium programma’s aan.

Een onderdeel van de UvA Academie vormt het Centrum voor Financieel Recht, waarin ideeën en visies worden uitgewisseld op het terrein van kredieten, beleggen en verzekeren.

Contactonderwijs

Om aan de wensen van de deelnemers te voldoen maakt de UvA Academie in haar onderwijs gebruik van de volgende werkvormen:

 • Fysieke bijeenkomsten
 • Online bijeenkomsten
 • Praktijkopdrachten vooraf
 • Interactie
 • Docenten
 • Mondeling examen
 • Hand outs
 • Handleiding

De opleidingen worden bij voorkeur gehouden in een academische setting op het Roeterseiland Complex van de UvA in Amsterdam.

Sector(en)

Het onderwijs van de UvA Academie richt zich primair op de financiële sector maar kan zich, gelet op de kerncompetenties van de sector die gelegen zijn in het (integrale) Risicomanagement, ook uitstrekken tot andere sectoren waaronder de sectoren Pensioen, Zorg, Media, Woningcorporaties, Trust, Onderwijs en IT.

Staf

De staf van de UvA Academie bestaat uit een directeur en een programmamanager en verder uit kerndocenten, docenten en een adviesraad. De directeur en de programmamanager zijn medewerkers van NIBE-SVV. De kerndocenten en docenten zijn freelance aangesloten bij de UvA Academie. Zij zijn hoogleraar of universitair (hoofd) docent van de UvA of werkzaam in of voor de (financiële) sector. Een kerndocent onderscheidt zich van een docent doordat de kerndocent betrokken is bij de ontwikkeling van een programma resp. examens afneemt, maar altijd onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de directeur.