Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV) is een samenwerkingsverband tussen UvA Faculteit Economie en Bedrijfskunde en NIBE-SVV (Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf).
NIBE-SVV

Onafhankelijkheid

De UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV) is onafhankelijk, ook van de UvA, in die zin dat de gelden die zij verkrijgt uit opleidingen en onderzoek niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, maar wel om het vakgebied Financieel Recht en Financiële Economie op een hoger niveau te tillen. De onafhankelijkheid is ook geborgd door middel van een breed samengestelde adviesraad waarin naast marktpartijen ook zijn vertegenwoordigd het ministerie van Financiën, toezichthouders, erkenningsregelingen, consumentenorganisaties en de rechtbank Rotterdam en verder door een onafhankelijk Curatorium dat ziet op de kwaliteit van de hoogleraren benoemd door de hiervoor genoemde stichting.

Naamgeving van het samenwerkingsverband

Wij hebben gekozen voor UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV). Hiermee  brengen we namelijk tot uitdrukking: het opleidingskarakter (academie), het werkveld (de financiële ondernemingen, te weten banken en verzekeraars), de doelgroep (hoog niveau UvA) en thema’s waar de neutrale opleider NIBE-SVV zich op richt (banken en verzekeringen).

Waarom UvA

De samenwerking tussen NIBE en UvA bestaat bovendien al sinds de jaren 40. De NIBE is zelfs ooit opgericht als een Bankers Business School. 

De UvA heeft een lange traditie en een gerenommeerde naam, nationaal én internationaal. Hoogleraren aan de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV) zijn vaak ook verbonden aan buitenlandse universiteiten. Denk bijvoorbeeld aan prof. Roger Laeven, ook verbonden aan Princeton en aan prof. Jan Bouwens, ook verbonden aan Harvard. De UvA biedt de sector bovendien de ruimte om met een eigen curriculum te komen zonder dat per sé inbedding in de bachelor-master structuur nodig is. Zo ontstaat een curriculum dat samen met de UvA en de sector wordt neergezet waarbij het draagvlak niet alleen vanuit een universiteit maar ook vanuit de sector komt.

Keuze voor UvA Economie en Bedrijfskunde

Voor de keuze van de plaats binnen de UvA is gekozen voor de in de organisatie meest efficiënte en rendabele faculteit namelijk Economie en Bedrijfskunde (EB). Deze faculteit wil fors investeren in het vakgebied Financieel Recht en Financiële Economie en heeft in dat kader een aantal nieuwe hoogleraren benoemd, waaronder prof. Klaas Knot (president van DNB).

Afgesproken is dat de Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV) goed zichtbaar moet zijn op de UvA. Hiervoor is zaal- en kantoorruimte gecreëerd waar ook de bij UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV) betrokken buiten-promovendi en deelnemers aan de opleidingen gebruik kunnen maken.

Verbinding met UvA Rechtsgeleerdheid

In de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV) worden de volgende goedlopende en succesvolle juridische postacademische opleidingen ondergebracht, namelijk de Registeropleiding Financieel Recht en de PAO-opleidingen Zorgplicht Financiële Dienstverlening en Wft Essentials. De juridische faculteit, waaronder het Eggens Instituut valt, waar voorheen de opleidingen van het samenwerkingsverband werden georganiseerd, is zich aan het herpositioneren. Hierin past niet langer de gerichtheid op bovengenoemde opleidingen voor financieel recht. Wel heeft de faculteit een website voor het Centrum voor Financieel Recht (CFR) ingericht, waarop permanent informatie over de postacademische juridische opleidingen van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV) zichtbaar is.