Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Certified Integrated Risk Advisor (CIRA)

Opslaan in favorieten

De registeropleiding Certified Integrated Risk Advisor 2021-2022 gaat door!! De bijeenkomsten zullen online gegeven worden totdat het weer mogelijk is fysieke bijeenkomsten te regelen. Ook examens worden online afgenomen.

Opbrengst

CIRA 4e editie levert u op:

 1. UvA-diploma 
 2. Inzicht in de thema's van vandaag en morgen van de (Europese) toezichthouders 
  - duurzaamheid; 
  - digitalisering; en
  - bestrijden financieel-economische criminaliteit 
 3. De impact van deze thema's voor de praktijk van bank, verzekeraar, pensioenfonds, beleggingsonderneming en betaalinstelling

De Certified Sustainability Advisor en de Certified Digitalisation Advisor:
CIRA biedt u de mogelijkheid om u te specialiseren in het thema duurzaamheid of in het thema digitalisering.  U krijgt de aantekening in het CIRA register van Certified Sustainability Advisor resp. Certified Digitalisation Advisor. Daarvoor dient u bepaalde praktijkopdrachten te maken en uw thesis voor het mondeling examen toe te spitsen op uw specialisatie waarmee u aantoont duurzaamheid resp. digitalisering vanuit de CIRA-invalshoek te kunnen benaderen en zelfstandig de impact van duurzaamheid resp. digitalisering nu en morgen gelet op o.a. de EU-verordeningen op duurzaamheid resp. digitalisering voor uw organisatie te kunnen beoordelen en daarover te adviseren. Diegene die voor het mondeling examen een thesis schrijft over duurzaamheid resp. digitalisering en een integrale risicoanalyse maakt van de komende EU-verordeningen op dit terrein, daarbij de impact voor de eigen organisatie in kaart brengt en oplossingsrichtingen aandraagt voor belangrijke praktijkvraagstukken komt in aanmerking voor de aantekening Certified Sustainability Advisor resp. Certified Digitalisation Advisor. 

Inleiding

We leven in een periode met grote veranderingen die gelijktijdig optreden. Hierbij moet u denken aan corona, toenemend gebruik van exponentiele technologieën, toenemende Toezichtwet- en Regelgeving, afbrokkelend maatschappelijk vertrouwen in instituties en nieuwe concurrenten (BigTech). Deze veranderingen vormen een uitdaging voor een financiële instelling zoals een bank, verzekeraar of pensioenfonds(uitvoerders) en maakt dat de financiële instelling mee moet in de transformatie. Die transformatie vraagt om professionals met overzicht die voorop lopen én vooruit denken en bereid zijn anderen mee te nemen. Voor deze mensen hebben wij de registeropleiding Certified Integrated Risk Advisor (CIRA) ontwikkeld. 

De opleiding is ontwikkeld met vertegenwoordigers van alle grootbanken, verzekeraars, pensioenfondsbestuurders en DNB in 2018. De eerste editie van CIRA startte succesvol in november 2018 en telt 16 deelnemers werkzaam voor ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, de Volksbank, AEGON, Achmea, VIVAT, Bitonic, en DNB. De tweede editie startte op 8 november 2019 met deelnemers van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en DNB.

Doelgroep

CIRA is bestemd voor:

 • Risicomanagers;
 • Compliance Officers;
 • Eerstelijns medewerkers die mede verantwoordelijk zijn voor Risicomanagement;
 • (interne) Auditors;
 • Consultants;
 • (externe) Toezichthouders; 
 • Integrated Risk Advisors;
 • Management Trainees;
 • Leden Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT); en
 • Pensioenfondsbestuurders met risicobeheer in portefeuille.

Kortom, CIRA is bestemd voor al diegenen die op een geïntegreerde wijze en vooruit kijkend aandacht willen schenken aan de risico's die een financiële instelling loopt met zijn strategie en activiteiten. Drie dimensies zijn hierbij van belang: het bedrijfsbelang, het klantbelang en het maatschappelijk belang.

De opleiding geeft een inkijk in de werking van het bank- en verzekeringsbedrijf en het pensioenfonds en geeft u inzicht in verschillende werelden. Daarmee is de opleiding van belang voor bijvoorbeeld diegenen die bekend zijn met financial risks en begrip willen hebben voor de non financials en omgekeerd ook van belang voor diegenen uit de non financial hoek die kennis willen hebben van de financial risks.  Zij willen een integraal beeld en voldoende kennis van de verschillende financiële en niet financiële risico’s verbonden aan de activiteiten en de strategie van de instelling om de business, directie en/of RvC (RvT) te ondersteunen en adviseren en te challengen. Zij willen daarbij inspelen op de hiervoor genoemde veranderingen en op nieuwe Risicomanagement inzichten.

Opbrengst

CIRA 4e editie levert u op:

 1. UvA-diploma 
 2. Inzicht in de thema's van vandaag en morgen van de (Europese) toezichthouders 
  - duurzaamheid; 
  - digitalisering; en
  - bestrijden financieel-economische criminaliteit 
 3. De impact van deze thema's voor de praktijk van bank, verzekeraar, pensioenfonds, beleggingsonderneming en betaalinstelling

CIRA levert u ook een integrale risicoanalyse op, op basis waarvan u een financiële instelling kunt besturen of het beleid van een financiële onderneming kunt toetsen. Zowel de business risks (strategische risico's) als de non business risks (de financiële risico's en de niet- financiële risico's) worden in CIRA behandeld. 

Startdatum

5 november 2021

Kerngegevens

Feiten & cijfers
Vorm Postacademisch
Voertaal Nederlands, Engels
Start November