Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Doelgroep

CIRA is bestemd voor:

 • Risicomanagers;
 • Compliance Officers;
 • Eerstelijns medewerkers die mede verantwoordelijk zijn voor Risicomanagement;
 • (interne) Auditors;
 • Consultants;
 • (externe) Toezichthouders; 
 • Integrated Risk Advisors;
 • Management Trainees; en
 • Leden Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT).

Kortom, CIRA is bestemd voor al diegenen die op een geïntegreerde wijze en vooruit kijkend aandacht willen schenken aan de risico's die een onderneming of instelling loopt met zijn strategie en activiteiten. Drie dimensies zijn hierbij van belang: het bedrijfsbelang, het klantbelang en het maatschappelijk belang.

De opleiding geeft een inkijk in de werking van een grote organisatie en geeft u inzicht in verschillende werelden. Daarmee is de opleiding van belang voor bijvoorbeeld diegenen die bekend zijn met financial risks en begrip willen hebben voor de non financials en omgekeerd ook van belang voor diegenen uit de non financial hoek die kennis willen hebben van de financial risks.  Zij willen een integraal beeld en voldoende kennis van de verschillende financiële en niet financiële risico’s verbonden aan de activiteiten en de strategie van de instelling om de business, directie en/of RvC (RvT) te ondersteunen en adviseren en te challengen. Zij willen daarbij inspelen op de hiervoor genoemde veranderingen en op nieuwe Risicomanagement inzichten.

Opbrengst

Deze registeropleiding levert u het volgende op:

 1. UvA-diploma 
 2. Inzicht in de thema's van vandaag en morgen;
  - duurzaamheid; 
  - digitalisering; en
  - bestrijden financieel-economische criminaliteit 
 3. De impact van deze thema's voor de praktijk van een onderneming of instelling.

CIRA levert u ook een integrale risicoanalyse op, op basis waarvan u een onderneming of instelling kunt besturen of het beleid kunt toetsen. Zowel de business risks (strategische risico's) als de non business risks (de financiële risico's en de niet- financiële risico's) worden in CIRA behandeld. 

De Certified Sustainability Advisor en de Certified Digitalisation Advisor:
CIRA biedt u de mogelijkheid om u te specialiseren in het thema duurzaamheid of in het thema digitalisering.  U krijgt de aantekening in het CIRA register van Certified Sustainability Advisor resp. Certified Digitalisation Advisor. Daarvoor dient u bepaalde praktijkopdrachten te maken en uw thesis voor het mondeling examen toe te spitsen op uw specialisatie waarmee u aantoont duurzaamheid resp. digitalisering vanuit de CIRA-invalshoek te kunnen benaderen en zelfstandig de impact van duurzaamheid resp. digitalisering nu en morgen gelet op o.a. de EU-verordeningen op duurzaamheid resp. digitalisering voor uw organisatie te kunnen beoordelen en daarover te adviseren. Diegene die voor het mondeling examen een thesis schrijft over duurzaamheid resp. digitalisering en een integrale risicoanalyse maakt van de komende EU-verordeningen op dit terrein, daarbij de impact voor de eigen organisatie in kaart brengt en oplossingsrichtingen aandraagt voor belangrijke praktijkvraagstukken komt in aanmerking voor de aantekening Certified Sustainability Advisor resp. Certified Digitalisation Advisor. 

Startdatum

najaar 2024

Feiten & cijfers
Vorm
Postacademisch
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
November