Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Opbrengst

CIRA levert u op een beleidsdocument voor uw vraagstuk op basis van het CIRA concept waarbij u:

  • diverse invalshoeken van betrokken partijen, stakeholders binnen en buiten uw organisatie meeneemt;  
  • vooruit kijkt naar nieuwe thema's zoals digitalisering, verduurzaming en samenwerking met anderen; en
  • gebruik maakt van nieuwe technieken zoals dilemmamanagement en nieuwe inzichten op het vlak van organisatiegedrag en scenarioanalyse .

Uw beleidsdocument wordt beoordeeld door een kerndocent van de UvA ABV.
Het CIRA concept wil zeggen een integrale risicoanalyse op basis waarvan u uw organisatie kunt besturen of het beleid van uw organisatie kunt toetsen. Zowel de business risks (strategische risico's) als de non business risks (de financiële risico's en de niet- financiële risico's) worden in CIRA behandeld. 

Het succesvol doorlopen van deze Registeropleiding levert u de privaatrechtelijk beschermde titel  Certified Integrated Risk Advisor (CIRA ®) op.

Opzet opleiding

Module 1: Omgeving

Module 1 belicht de omgeving waarbinnen ondernemingen en instellingen hun activiteiten verrichten. De impact van de omgeving in het bijzonder de impact van de veranderingen in wet- en regelgeving, IT en klantvoorkeuren op ondernemingen en instellingen staat centraal in deze module. We behandelen de impact van de veranderingen in de organisatie en ook de impact van de veranderingen op het team waarin de deelnemer aan deze registeropleiding werkt en de impact op de deelnemer persoonlijk. Hoe speelt met andere woorden de deelnemer in op al die veranderingen en hoe gaat hij daarmee om?

Bijeenkomst 1: Exponentiële technologieën en onderscheidend vermogen
Bijeenkomst 2: Wetgeving
Bijeenkomst 3: Visie en beleid EC
Bijeenkomst 4: Ontwikkelingen in risicomanagement
Bijeenkomst 5: Impact voor eerste en tweede lijn
Bijeenkomst 6: Impact voor sleutelfunctionarissen

Module 2: Risicomanagementcyclus

Gegeven deze veranderingen staan we in module 2 voor de uitdaging hoe we op integrale wijze het beste de twee risicomanagement vraagstukken (zowel de financiële als de niet financiële risico’s) kunnen behandelen, te weten:

  • Hoe beheers ik de huidige organisatie gegeven de bestaande activiteiten van mijn instelling?
  • Hoe waarborg ik dat de toekomstige balans in lijn ligt met de strategie en risk appetite van mijn instelling?
  • Zijn de lijnen van defences nu voor alle instellingen hetzelfde? Wat is de achtergrond van het Lines of Defence denken?

Bijeenkomst 7: Risicomanagement framework en de samenhang tussen de financiële en niet-financiële risico’s 
Bijeenkomst 8: Identificeren en beoordelen van financiële risico’s
Bijeenkomst 9: Identificeren en beoordelen van niet –financiële risico’s
Bijeenkomst 10: Beheersen en monitoren van financiële risico’s
Bijeenkomst 11: Beheersen en monitoren van niet-financiële risico’s

Intakegesprek

Kandidaat-deelnemers worden onderworpen aan een selectie voordat toelating tot de opleiding wordt bevestigd. Daardoor wordt homogeniteit in het niveau van de deelnemerspopulatie bevorderd.

Uitwerking praktijkopdrachten

Van de deelnemer aan CIRA wordt verwacht dat hij vooraf dus voordat een bijeenkomst plaats vindt, een opdracht maakt.  De uitwerking van die opdracht kan hij volledig toespitsen op zijn praktijk. Hij geeft dus zo concreet mogelijk (gericht op uw eigen werksituatie) invulling aan het oplossen van een of meer vraagstukken. De opzet van de Registeropleiding is dus dat een deelnemer eerst naar zijn eigen werksituatie kijkt. Door zijn vraagstukken te behandelen met de aangereikte toelichting en het commentaar van de docent tijdens een bijeenkomst, is het de bedoeling dat hij tot nieuwe inzichten komt die hij in zijn eigen praktijk direct kan toepassen.

Doorlooptijd en studiebelasting

In totaal zijn er 11 bijeenkomsten met maximaal 16 deelnemers. Tussen iedere bijeenkomst zit 2-3 weken. De studiebelasting bedraagt voor iedere bijeenkomst ongeveer 16 voorbereidingsuren en 4 contacturen. De totale studiebelasting bedraagt ca. 280 uur (incl. 60 uur voorbereiding voor het examen).

Examen

De Registeropleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. De succesvolle afronding van de Registeropleiding levert op de privaatrechtelijk beschermde titel resp. het UvA-diploma: Certified Integrated Risk Advisor  (titel CIRA ®).