Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Permanente Educatie

Permanente Educatie (PE)

Al onze Permanente Educatieprogramma's gaan door!! Wij doen er namelijk alles aan om deze te continueren, zodat u geen achterstand oploopt bij het behalen van de PE-punten en u in het Register CSFL en CIRA vermeld kunt blijven. De bijeenkomsten zullen online gegeven worden totdat het weer mogelijk is fysieke bijeenkomsten te verzorgen.

Permanent Educatie Programma

Per 1 juni 2019 wordt het Permanent Educatie Programma Financieel Recht omgezet naar het Permanent Educatie Programma van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV).

In de Permanente Educatie (PE) van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV) treft u dus niet meer alleen de PE Financieel Recht aan, maar ook de PE van de Registeropleiding Certified Integrated Risk Advisor (CIRA) die op 1 juni 2019 van start gaat.

Voor diegenen die de Permanente Educatie Financieel Recht volgen verandert er niets, behalve dat zij vanaf 1 juni 2019 uit meer thema's kunnen kiezen. Het aanbod wordt immers uitgebreid.  

Doelgroep

De Permanente Educatie van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV) staat open voor:

 • afgestudeerden in de Registeropleiding Financieel Recht;
 • afgestudeerden in de Registeropleiding Integrated Risk Advisor; en
 • anderen met gelijkwaardig kennisniveau en werkervaring.

Toetsing

Een deelnemer ontvangt extra PE-punten na het maken van een opdracht met goed gevolg. Deze opdracht maakt hij/zij na het volgen van de bijeenkomst op basis van de inhoud van de bijeenkomst. Het maken van een opdracht is dus geen verplichting maar wel een optie voor een deelnemer om in aanmerking te komen voor 2 extra PE-punten; dat kan ook van belang zijn als hij/zij is ingeschreven in het DSI-register Compliance Professional.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat

Een UvA-certificaat wordt uitgereikt aan een deelnemer op basis van aanwezigheid en actieve deelname aan een bijeenkomst. Als wordt gekozen voor de optie met opdracht, wordt op het certificaat de opdracht en de beoordeling hiervan vermeld.

Werkvormen

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende werkvormen:

 • bijeenkomst van een halve dag (13.00 – 17.30 uur);
 • handleiding/leeswijzer waarin opgenomen is: doelgroep, leerdoelen, opbrengst en inhoud van de PE-module en de onderwerpen, regelingen, onderzoeken of andere stukken die tijdens de bijeenkomst aan de orde komen;
 • docent;
 • interactie;
 • optioneel: toetsing en beoordeling.

PE-punten

Met de registertitel laat je zien dat je zelfstandig je weg weet te vinden in het financieel recht. Veranderingen volgen elkaar snel op – vandaar Permanente Educatie (PE) om te voorkomen dat de registertitel in de tijd steeds minder waard wordt.

De PE-eis gaat in direct na het behalen van het mondeling examen en geldt voor alle  gecertificeerde financieel recht deskundigen (Certified Specialists Financial Law) en voor alle gecertificeerde integrated risk advisors (Certified Integrated Risk Advisors). 

Over de PE-thema's die aangeboden worden, worden we steeds geadviseerd door onze uitgebreide adviesraad waarin zijn vertegenwoordigd de marktpartijen, brancheorganisaties, rechterlijke macht, DSI, Ministerie van Financiën en de toezichthouders. Zie ook http://abv.uva.nl/over-abv/adviesraad/adviesraad.html

Aantonen permanent actueel

De (permanente) deskundigheid wordt inzichtelijk en aantoonbaar gemaakt door een UvA-certificaat. U ontvangt dit certificaat na het succesvol afronden van een PE-module. Op het certificaat staan de opbrengst en inhoud van het desbetreffende PE-programma en de beoordeling van de opdracht (optioneel) vermeld. Van alle door ons geregistreerden wordt verwacht dat zij hun vak bijhouden. Het regelmatig volgen van PE hoort daarbij. Op deze site van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV) zal men dan ook een overzicht aantreffen van PE-modules die worden resp. (in voorgaande jaren) zijn aangeboden. Jaarlijks wordt per module tenminste één bijeenkomst georganiseerd.

Om permanent actueel te zijn is 16 uur studie per jaar een must. Die kan je behalen door het volgen van 2 PE-programma’s inclusief toetsing. Een PE-module (exclusief toetsing) levert 6 PE-punten (1 PE punt = 1 studie-uur) op. Deze 6 studie-uren zijn als volgt opgebouwd:

 • 2 uur voorbereiding op de bijeenkomst door het doornemen van de stukken die in de handleiding worden vermeld; en
 • 4 uur actieve deelname aan de bijeenkomst.

Een PE-module inclusief toetsing levert 2 extra punten op dus in totaal 8 PE-punten.

Permanent actueel ofwel 16 uur studie per jaar kan ook worden aangetoond door het volgen van 1 PE-programma (met of zonder toetsing) gecombineerd met:

 • het schrijven van een artikel in een relevant tijdschrift; en/of
 • het schrijven van een (beleids)document ten behoeve van de eigen organisatie over een relevant rechtvraagstuk dat beoordeeld wordt door de kerndocent op inhoud, relevantie, consistentie, diepgang en begrijpelijkheid; en/of
 • het volgen van een seminar of congres (maximaal 4 punten per jaar) georganiseerd door de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV).

De doceer- resp. schrijfactiviteiten worden slechts in ogenschouw genomen door de kerndocent van het PE-stelsel voor zover daaraan een educatief aspect zit voor de deelnemer aan het PE-stelsel die zelf doceert of schrijft en de deelnemer ook zelf tenminste 1 PE-programma met succes heeft gevolgd.

Wij streven ernaar elk jaar een gratis (als hierboven genoemd) seminar of congres aan te bieden aan de geregistreerden (CSFL/CIRA). Het eerstvolgende congres zal naar verwachting in het voorjaar 2020 worden georganiseerd.

Kosten

De prijs bedraagt EUR 400,- per PE-module. Deze prijs is inclusief locatie, koffie en thee en netwerk borrel en hapjes op de campus van de UvA of bij een van de deelnemende organisaties in Amsterdam of Utrecht. Deze prijs is inclusief handleiding, naslagwerk in de vorm van PowerPoint presentatie en docent, maar exclusief kosten van toetsing en beoordeling die optioneel worden aangeboden van additioneel EUR 100,- per PE-module. Er is geen BTW verschuldigd.

Aantal deelnemers per bijeenkomst

Om interactie te bevorderen willen wij kleine klasjes van gemiddeld 15 deelnemers per bijeenkomst (minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers).