Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Bankiersopleiding

Opslaan in favorieten

Doelgroep

Deze brede opleiding is bestemd voor (nieuwe) medewerkers van een bank, audit & assurance of consultancy bedrijf op HBO en WO niveau, die invulling willen geven aan het bankiersschap. Van hen wordt verwacht dat zij naast de technische en productkennis waarover zij beschikken op het niveau van Wft Basis, de bank en haar omgeving waarbinnen zij (in Agile) functioneren kennen.

Achtergrond

De kern van de opleiding is dat naar bancaire vraagstukken wordt gekeken vanuit de invalshoek van de bankbestuurder. Zijn invalshoek is breed en integraal. Dat wil zeggen de bankbestuurder:

  • richt zich op maatschappij, klant én product;
  • maakt een afweging tussen alle belangen die bij zijn bank betrokken zijn;
  • vormt zich een afgewogen oordeel over de risico's die over de (voorgenomen) activiteiten worden gelopen;
  • benadert bancaire vraagstukken vanuit een internationaal en nationaal perspectief.

De reden voor een dergelijke brede en integrale benadering van bancaire vraagstukken is dat er veel nieuwe ontwikkelingen op het bankbedrijf afkomen die raken aan de essentie van het bankieren. Klantvoorkeuren veranderen continu. Het maatschappelijk beeld kantelt. Nieuwe concurrenten doen zich aan. Wat is ons (toekomstig) verdienmodel? Wat zijn onze kansen en bedreigingen? Wat zijn onze sterkten en zwakten? In de Bankiersopleiding komen deze nieuwe ontwikkelingen en vragen uitgebreid aan bod. De Bankiersopleiding biedt u verder ook grondige kennis van het vak. De Bankiersopleiding is niet alleen filosofisch: 'waartoe zijn wij als bankier op aard'?' (de missie, kernfuncties en het verdienmodel) maar ook praktisch met de poten in de klei: 'geld tellen' (de werking van het bankbedrijf).

Cursusbeschrijving

De opleiding bestaat uit drie modules:

Module 1 Essentials of Banking. Deze module schetst het kader waarbinnen banken werken. Er wordt aandacht geschonken aan o.a. de nieuwe verdienmodellen in het kader van FinTech en de uitgebreide en op ondrdelen rule based uitgewerkte (internationale) toezichtregelgeving.

Module 2 Trends and Perspectives. Het bankbedrijf is volop in beweging. Met welke trends krijgen banken de komende decennia te maken op het vlak van klantvoorkeuren, IT, toezichtregelgeving en maatschappij?  En vanuit welk perspectief kijkt een bestuurder naar die trends? Een internationaal perspectief ligt voor de hand en ook het perspectief vanuit een andere bedrijfstak kan tot nieuwe inzichten leiden.

Module 3 The Executive Challenge. In deze module kijken we naar de individuele bank. We behandelen de managementvraagstukken waarvoor een bank zich geplaatst zien, gegeven het in module 1 geschetste kader en de in module 2 belichte trends en perspectieven. Bijvoorbeeld welke medewerkers heeft een bank in de toekomst nodig gegeven het kader waarbinnen zij werkt en de trend naar robotisering?

UvA diploma

De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. Tijdens het examen verdedigt de kandidaat een thesis waarin hij/zij laat zien dat hij/zij in staat is vanuit de bestuurdersinvalshoek een bancair vraagstuk integraal te behandelen. Het UvA diploma Bankiersopleiding wordt uitgereikt as de kandidaat is geslaagd zowel voor de uitwerking van de praktijkopdrachten als voor het mondeling examen.

Maatwerk

De opleiding wordt in company verzorgd, waarbij de opdrachtgever maatwerk en daarmee eigen accenten kan aanbrengen, eigen docenten kan leveren en/of eigen modules in de Bankiersopleiding kan inbrengen. Ook dan is het mogelijk dat de opleiding wordt afgesloten met een UvA diploma Bankiersopleiding, mits de inhoud gelijkwaardig is.

Voor meer informatie

Neem contact op met Irène Vlaardingerbroek. 
(E: i.e.vlaardingerbroek@uva.nl)
M: 06-12066804

Kerngegevens

Feiten & cijfers
Vorm Postacademisch
Voertaal Nederlands, Engels