Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
UvA ABV heeft in nauwe samenwerking met de NRV een succesvolle opleiding Essentials of Reinsurance ontwikkeld en in de markt gezet. Uit de evaluatie van deze opleiding is gebleken dat er eveneens behoefte is aan een vervolgtraject bestaande uit een 4-tal specialisatiemodules die zowel apart als in zijn geheel gevolgd kunnen worden. Elke specialisatiemodule omvat 4 uur contactonderwijs. Hierna treft u informatie aan over de docent en de belangrijkste onderdelen van de specialisatiemodules.

Doelgroep

De modules zijn bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met het vak van herverzekeren en beschikt over academisch werk- en denkniveau én de opleiding Essentials of Reinsurance heeft gevolgd of tenminste aan kan tonen over vergelijkbare kennis te beschikken. 

Prijs

€ 400,- per bijeenkomst (4 uren)

Specialisatiemodule 1

Herverzekeringsbeleid: ontwikkeling, opzet, uitvoering en evaluatie 

Inhoud

 • Proces totstandkoming herverzekeringsbeleid en relatie met overige beleidsdocumenten;
 • Opzet herverzekeringsbeleid inclusief uitgangspunten, RACI-model en (keuze) indicatoren;
 • Implementatie herverzekeringsbeleid, dilemma’s bij de uitvoering en verantwoording;
 • Toetsing herverzekeringsbeleid, mogelijke bevindingen en eventuele oplossingen.

Docent
H.J.G. (Harold) Hendriks, Senior Enterprise Risk Manager Sustainability, NN Group / CRO / Enterprise Risk & Integration

Datum
nog niet bekend

 

Specialisatiemodule 2

Herverzekeringsprogramma: modellering, tarifering en structurering

Inhoud

 • Voor- en nadelen verschillende contractsvormen (quota share, excess of loss etc.)
 • Grote schade vs. frequentierisico plus gevolgen voor structurering en tarifering
 • Leven en arbeidsongeschiktheid plus alternatieve vormen van herverzekering
 • Gevolgen voor solvabiliteit

Docent
drs. T.G. (Gijs) Kloek – sr.Manager Group Insurance Risk Management van Achmea en onderzoeker UvA Faculteit Economie en Bedrijfskunde Sectie Quantitative Economics

Datum
nog niet bekend

 

Specialisatiemodule 3

Herverzekeringscontracten: contractzekerheid en compliance

Inhoud

 •  Juridische status van de herverzekeringsovereenkomst
 • Totstandkoming van de herverzekeringsovereenkomst
 • Contractzekerheid: enkele belangrijke bepalingen uit het herverzekeringscontract
 • Relevante wet- en regelgeving en het toezicht op naleving

Docent
mr. J.G. (Gerhard) Koster, Reinsurance Manager N.V. Univé Her

Datum
nog niet bekend

Specialisatiemodule 4

Herverzekeringsactiviteiten: operationele en administratieve inbedding en verwerking

Inhoud

 • Primaire herverzekeringsprocessen onderscheid en inrichting
 • Inbedding controls en keycontrols in processen (juistheid data ed)
 • Interne rapportages (performance, afrekeningen, tbv solvency berekeningen)
 • Externe rapportages (wo toezichthouders)

Docent
S. (Servais) Vermeulen AA, Senior Technical Accountant  a.s.r.

Datum
nog niet bekend